Komorové dni 2018 "Slovenská psychológia v súčasnosti, možnosti a výzvy v psychologickej praxi"

Vážené kolegyne a kolegovia,

dovoľte, aby som vás pozvala na Komorové dni 2018 "Slovenská psychológia v súčasnosti, možnosti a výzvy v psychologickej praxi", ktoré sa konajú v dňoch 05.- 06. 10.2018 v Spoločenskom centre, Piešťany.


Podujatiu bolo pridelených 12 kreditov v rámci sústavného vzdelávania.

Bližšie informácie o podujatí, možnosti ubytovania, či samotnej registrácii nájdete na web stránke podujatia
https://komorovedni.berlina.sk

Organizáciu a realizáciu podujatia zabezpečuje spoločnosť Berlina. V prípade akýchkoľvek organizačných otázok ohľadom podujatia sa obracajte na organizačný tím spoločnosti Berlina.

Mgr. Eva Klimová
prezidentka Slovenskej komory psychológov
odborný garant podujatia

Návrat hore