Pridajte sa k nám - Klub poradenských psychológov

Klub poradenských psychológov - jediný aktívny klub - aktualizuje a rozširuje svoje rady! Pridajte sa k nám a napojte sa na reálnu i virtuálnu sieť psychológov, ktorí chcú vedieť viac o dianí v Slovenskej komore psychológov a prispieť k jej činnosti a dianiu v nej. Tu je záznam z ostatného stretnutia klubu: Záznam z 23. stretnutia Klubu poradenských psychológov dňa 6. októbra 2015 Účasť: Mgr. Ľubica Tománková, PhDr. Ľudo Dobšovič, PhDr. Ivan Valkovič Prebrali sme: 1. Dnes sme prebrali výsledky snemu SKP, ktorý sa konal 2.10.2015. 2. Klub poradenských psychológov aktualizuje adresár svojich členov. Pošleme teda emailovú výzvu všetkým členom, aby do 2 týždňov potvrdili, respektíve opravili svoju e-mailovú adresu. T: 11.10.2015 Z: PhDr. Valkovič 3. Táto výzva bude tvoriť aj názov príspevku na stránke SKP ako záznam z dnešného stretnutia. 4: Klub poradenskej psychológie má zámer vypracovať a predložiť R SKP Návrh zákona o psychologickej činnosti, ktorý by riešil postavenie poradenskej ako aj všetkej psychologickej praxe. Klub môže v prípade dohody s R SKP pomáhať presadzovať tento návrh u poslancov NR SR. Riešenie môže a musí pozostávať z odôvodnenia, čiže opisu súčasnej situácie, a návrhu nového zákona o psychologickej činnosti. Výzva Rady SKP: Spolupracujme pri zvýšení statusu profesie „psychológ“, ktorú nájdete na: http://www.komorapsychologov.sk/skp/index.php?option=com_content&view=article&id=1035:vyzva-spolupracujme-pri-zvyseni-statusu-profesie-psycholog&catid=37:legislativa&Itemid=168 na ktorú doteraz reagovalo 79 psychológov, z toho 78 súhlasne 5. Termín ďalšieho stretnutia prispôsobíme zasadnutiu Rady SKP, ktoré bude najbližšie piatok 30. Októbra, čiže stretnutie KPP bude vo štvrtok 29.10.2015 o 15:00. Zapísal: PhDr. Ivan Valkovič

Návrat hore