Informácia ku platbám za členské a vedenie v registri 2018

Vážené kolegyne a kolegovia,

dovoľujeme si vás informovať, že faktúry - predpisy na platbu za členské/vedenie v registri za rok 2018 budeme tento rok zasielať výnimočne poštou, nakoľko vám zašleme i nové potvrdenia o registrácii v komore (s číslami používanými pre NCZI v tvare 4Dxxx), kartičky s vašim číslom a niekoľko ďalších informácií. Zásielky budeme expedovať po 15.02.2018, budú zasielané doporučene. Upozorňujeme, že bude potrebné si ich prevziať na pošte.

Kolegom, ktorí už zaplatili poplatky za rok 2018 vystavíme doklad o platbe a priložíme ku zásielke.

Informácia k rezonujúcim témam: k prizývaniu psychológov k výsluchom vás v krátkej dobe budeme informovať, rovnako o GDPR.

Ku téme e - health budú realizované komorové dni, predpokladaný termín 2. kvartál 2018 (nie je možné skôr, pokiaľ nebudú vyjasnené kľúčové otázky, ktoré sme ako komora položili NCZI), akonáhle bude jasný termín, budeme vás informovať.

Individuálne otázky týkajúce sa prizývaniu psychológov k výsluchom smerujte telefonicky na prezidentku komory alebo mailom na prezident@komorapsychologov.sk

Mgr. Eva Klimová, prezidentka SKP

Návrat hore