Znalecká akadémia v psychológii a psychiatrii 2018

Vážené kolegyne a kolegovia,

dovoľujeme si vám pripomenúť pozvanie na 3. ročník podujatia Znalecká akadémia v psychológii a psychiatrii 2018, ktorý organizuje Ústav pre znaleckú činnosť v Psychológii a Psychiatrii spol. s r.o. (ÚZČPP).

Podujatie sa uskutoční 23. mája 2018 v Hoteli Falkensteiner, Bratislava so začiatkom o 13:00 hod.

Hlavnou témou podujatia sú Komplexný pohľad na súdnoznaleckú prax v súčasnosti. Medzi prednášajúcimi budú aj zamestnanci Ministerstva spravodlivosti SR, sudkyňa a vyšetrovatelia PZ SR. Priestor bude vytvorený aj pre panelovú diskusiu. Program podujatia a bližšie informácie sú dostupné na webových stránkach http://znalci.berlina.sk a www.uzcpp.sk.

Dávame Vám tiež do pozornosti, že ÚZČPP organizuje aj Odborné minimum pre budúcich znalcov, ktoré sa uskutoční v termíne od 21. do 25. mája 2018. Podrobnejšie informácie sú tiež dostupné na webových stránkach http://znalci.berlina.sk a www.uzcpp.sk.

Pokiaľ máte vo svojom okolí znalcov, alebo iných odborníkov, ktorých by vzdelávacie podujatia mohli zaujímať, prosíme Vás o zdieľanie týchto informácií.

Srdečne Vás všetkých pozývame a tešíme sa na stretnutie s Vami!

S úctou,

PhDr. Robert Máthé, PhD. a MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.

za ÚZCPP spol. s r.o.

www.uzcpp.sk

Návrat hore