I. kongres Medzinárodnej spoločnosti naturálnej medicíny XXII. interdisciplinárny lekársky kongres n

I. kongres Medzinárodnej spoločnosti naturálnej medicíny
XXII. interdisciplinárny lekársky kongres naturálnej medicíny


12. – 14. október 2018, Hotel Kormorán, Šamorín – Čilistov, Slovenská republika


SOCIETAS INTERNATIONALIS MEDICINE NATURALIS
Lekárska spoločnosť naturálnej medicíny
Prvá klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára, s.r.o., Sekcia akupunktúry ASLSR
pod záštitou primátora mesta Šamorín Mgr. Gabriela Bárdosa

pozývajú na I. kongres Medzinárodnej spoločnosti naturálnej medicíny / XXII. interdisciplinárnom lekárskom kongrese naturálnej medicíny.

Kongres je tradičné špičkové vedecké a vzdelávacie podujatie pre všetkých lekárov a ďalších špecialistov s odborným a interdisciplinárnym zameraním na problematiku naturálnej medicíny.

V tomto roku kongres kladie dôraz na koncepčné a metodické otázky. Jeho súčasťou je sympózium Muzikoterapia a zdravie človeka: veda, prax a vzdelávanie.

Hudobná terapia je účinný, dynamicky sa rozvíjajúci liečebno-profylaktický odbor. V mnohých západných krajinách je to uznávaná nezávislá špecializácia s moderným vzdelávacím systémom.


V Rusku sa vedie systematický vedecký výskum v oblasti muzikoterapie viac ako 25 rokov. Na tomto základe sú rozvíjané inovatívne spôsoby liečby, rehabilitácie a „anti-aging“ ošetrenie proti starnutiu použitím hudby. Uvádzaná liečba získala medzinárodné uznanie. Na tomto základe sú zozbierané skúsenosti z mnohých krajín sveta v oblasti vedy, praxe a vzdelávania, ktoré dovoľujú integrovať muzikoterapiu ako globálny účinný systém.

Tematické okruhy kongresu:
• akupunktúra,
• regeneratívna medicína,
vedecká muzikoterapia v naturálnej medicíne,
• komplexný prístup výskum v naturálnej medicíne,
• molekulárna biológia a naturálna medicína,
• matematické a fyzikálne rozmery naturálnej medicíny,
• bioinformatika v naturálnej medicíne.

Viac informácií nájdete na:

https://www.akupunktura.sk/prihlaska-na-kongres/

Návrat hore