Pripomenutie povinnosti úhrady poplatkov - zasielame upomienky

Vážené kolegyne a kolegovia,

v auguste 2018 sme pripomínali povinnosť uhradiť Slovenskej komore psychológov poplatky za vedenie v registri alebo členské poplatky v prípade členov za rok 2018.

Nakoľko takmer 250 kolegov svoje finančné záväzky voči komore do dnešného dňa neuhradilo, Prezídium komory rozhodlo o zaslaní 1. upomienky. Upomienky budeme od budúceho týždňa zasielať mailom na mail. adresy, ktoré ste uviedli do registra. V prípade, že by ste obdržali upomienku i napriek tomu, že ste platbu uhradili, prosíme o kontaktovanie komory a predloženie dokladu o úhrade.

Mgr. Eva Klimová, prezidentka SKP

Návrat hore