UPOZORNENIE KU VYBAVOVANIU ŽIADOSTÍ V ROKU 2018

Vážené kolegyne a kolegovia,

dovolíme si vopred upozorniť, že v decembri 2018 bude kancelária v prevádzke iba do 14.12.2018, preto v roku 2018 budú vybavené iba žiadosti, ktoré budú do kancelárie komory doručené najneskôr dňa 03.12.2018. Žiadosti doručené po tomto dátume bude komora vybavovať až od 9. januára 2019.

Prezídium SKP

Návrat hore