KANCELÁRIA SKP MIMO PREVÁDZKY 15.12.2018 - 07.01.2019

Vážené kolegyne a kolegovia,


ako sme avízovali v októbri 2018, Slovenská komora psychológov nie je od 17.12.2018 do 07.01.2018 v prevádzke z dôvodu PN a čerpania dovolenky.

Žiadosti doručené do komory najneskôr do 15.12.2018 budú vybavené s termínom do 31.12.2018. Žiadosti doručené po 15.12. 2018 budú vybavené v zákonnej lehote až po 07.01.2019.

V nevyhnutnom prípade môžete prostredníctvom SMS kontaktovať prezidentku komory na 0903 208 155 (nie však z dôvodu prednostného vybavenia žiadosti, nakoľko to technicky z dôvodu neprítomnosti v kancelárii nebude možné). Ďakujeme za porozumenie.

Prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2019.


Prezídium Slovenskej komory psychológov

Návrat hore