Upozornenie o zaslaní upomienok - výziev na platbu

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dovoľujeme si vás upozorniť, že Slovenská komora psychológov začína dnešným dňom zasielať upomienky - výzvy na úhradu platieb všetkým psychológom, ktorí do dnešného dňa majú nesplnený finančný záväzok voči komore.

Prosíme skontrolujte si doručenie správ vo vašich e-mailových schránkach.

V prípade otázok kontaktujte v úradných hodinách kanceláriu SKP.

Prezídium SKP

Návrat hore