Vzdelávacia aktivita Zamilovanosť, blízkosť, intimita a problémy s nimi súvisiace.

Dávame do pozornosti vzdelávaciu aktivitu Zamilovanosť, blízkosť, intimita a problémy s nimi súvisiace.

Pohľad existenciálnej analýzy na sexualitu v terapeutickom procese.

7.3., 6.6. a 19.9. 2020 v Bratislave

Lektorky vzdelávania: PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD. - klinická psychologička a psychoterapeutka

Mgr. Zuzana Hitková - liečebná pedagogička a psychoterapeutka

Pozývame Vás na sériu troch na seba nadväzujúcich workshopov týkajúcich sa sexuality v procese psychoterapie. Pozornosť budeme venovať vývinovým aspektom ľudskej sexuality od detstva až po dospelosť, ako aj najčastejším problémom, ktoré klienti prinášajú do terapie v súvislosti so svojou sexualitou. Spolu sa pozrieme na to, ako vo vzťahu dvoch ľudí vzniká zamilovanosť, blízkosť a intimita, a čo ich vzniku či udržaniu najčastejšie bráni.

Priblížime si ako vyzerá zamilovanosť či blízkosť u ľudí s rozličnými osobnostnými dynamikami, a čo sa môže stať, ak sa zamiluje klient či terapeut. Workshopy sú určené kolegom so záujmom o psychoterapiu – lekárom, psychológom, liečebným či špeciálnym pedagógom, sociálnym pracovníkom a iným odborníkom, ako aj študentom týchto odborov.

Miesto konania:

Astrová 2/A, Bratislava - Ružinov

Trvanie workshopov:

sobota 09:00 – 17:00

Max. počet účastníkov workshopov je 24.

Prihlásenie je možné iba na všetky 3 workshopy spolu. Do prihlášky uveďte svoju profesiu.

Prihlásiť sa môžete e-mailom na adrese: prihlaska@slea.sk

Po odoslaní prihlášky počkajte prosím na potvrdenie organizátorom, či je ešte voľné miesto a až potom uhraďte účastnícky poplatok. Miesto na vzdelávacej aktivite Vám bude zarezervované až po uhradení účastníckeho poplatku.

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť prevodom na účet SLEA Slovensko 4018021406/7500. Ako variabilný symbol uveďte 012020, do poznámky napíšte meno účastníka workshopu.

Uhradené účastnícke poplatky sa z organizačných dôvodov nevracajú. V prípade nemožnosti zúčastniť sa vzdelávacej aktivity môžete za seba poslať náhradníka. Z dôvodu nadväznosti jednotlivých workshopov a skupinovej dynamiky je náhradníka možné nahlásiť najneskôr pred začiatkom prvého z workshopov (nie už počas rozbehnutého vzdelávania).

Zdravotnícki pracovníci dostanú potvrdenie o pridelení 24 kreditov za vzdelávanie od Slovenskej komory psychológov.

Viac informácií na www.slea.sk

Účastnícky poplatok za 3 workshopy:

190 € (členovia SLEA Slovensko, členovia SPS a SKP, rodičia na MD, študenti dennej formy štúdia 175 €)

Organizátor zabezpečí nápoje a malé občerstvenie.

Návrat hore