Poskytovanie psychologických služieb v súvislosti so šírením korona vírusu

Vážené kolegyne a kolegovia, v súvislosti s vývojom situácie a vyhlásením núdzového stavu pre určené štátne nemocnice a jeho predpokladaným rozšírením na všetky segmenty, ktoré sa týkajú zdravotníctva, bez ohľadu na vlastníctvo (informáciu zverejnil predseda vlády SR Peter Pellegrini na dnešnej tlač. konferencii) sa v posledných dňoch obraciate na SKP s otázkami v akom režime majú psychológovia – zdravotnícki pracovníci poskytovať psychologické služby či už v rámci nemocníc, ambulantných zariadení alebo pri výkone samostatnej zdravotníckej praxe.

Slovenská komora psychológov požiadala o usmernenie Ministerstvo zdravotníctva SR, hlavnú odborníčku pre psychológiu MZ SR a hlavného hygienika SR, avšak aktuálne v čase zverejnenia tohto príspevku nebolo vydané (neobdržali sme) špecifické usmernenie pre psychológov.

Je preto potrebné aktuálne sa riadiť všeobecnými usmerneniami krízového štábu, zamestnanci v nemocniciach pokynmi vedenia nemocnice, vo zvýšenej miere dodržiavať hygienické opatrenia a ostatné nariadenia.

V aktuálnej situácii, kedy nie je možné všetky služby zastaviť a kedy sa zvyšujú najmä nároky na poskytovanie psychoterapeutickej podpory, je potrebné naďalej poskytovať psychologické služby, avšak v prípade prevádzkových možností a pri zachovaní bezpečnosti pre klienta odporúčame zvážiť poskytovanie služieb dištančným spôsobom, prostredníctvom telefonických a videoterapeutických konzultácií a pod.

https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/

Akonáhle obdržíme usmernenie krízového štábu alebo iných autorít SR ku spôsobu práce pre psychológov – zdrav. pracovníkov, budeme vás bezodkladne informovať.

Ďakujeme za vašu prácu v tomto náročnom období.

Prezídium a Rada Slovenskej komory psychológov

Návrat hore