Uzatvorenie kancelárie SKP pre osobný kontakt

Oznamujeme, že Rada Slovenskej komory psychológov rozhodla z dôvodu preventívnych opatrení v súvislosti so šírením korona vírusu uzatvára od 12.03.2020 do odvolania kanceláriu Slovenskej komory psychológov pre osobný kontakt.

Vaše požiadavky môžete zasielať poštou alebo mailom na skp.kancelaria@gmail.com, v prípade potreby telefonického kontaktu môžete kontaktovať prezidentku komory Mgr. Klimovú na tel. čísle: + 421 948 228 738 v čase od 9:00 - 12:00 v utorok, stredu.

Doteraz doručené požiadavky budú odoslané žiadateľom budúci týždeň.

Prezídium SKP