Ukázať udalostiTlačiť

(icon-calendar)Kalendár akcií: https://www.facebook.com/SlovenskaKomoraPsychologov/ - Archív

Ďalšie vzdelávanie

Ďalšie vzdelávanie

Udalosti: 609

Zoznam vzdelávacích akcií akreditovaných Slovenskou komorou psychológov.

Ukázať archív


Dátum Názov Mesto
30.11.-1 - 30.11.-1
1 -
30.11.-1 - 30.11.-1
1 -
30.11.-1 - 30.11.-1
1 -
30.11.-1 - 30.11.-1
-1' -
30.11.-1 - 30.11.-1
1 -
30.11.-1 - 30.11.-1
1 -
30.11.-1 - 30.11.-1
1 -
30.11.-1 - 30.11.-1
1 -
30.11.-1 - 30.11.-1
1 -
30.11.-1 - 30.11.-1
1 -
30.11.-1 - 30.11.-1
1 -
30.11.-1 - 30.11.-1
1 -
30.11.-1 - 30.11.-1
1 -
30.11.-1 - 30.11.-1
1 -
30.11.-1 - 30.11.-1
1 -
03.02.2010 - 06.02.2010
Wechslerové inteligenčné škály pre deti a dospelých III. Bratislava
14.04.2010 - 17.04.2010
Štruktúra a procesy v poradenstve Bratislava
07.05.2011 - 08.09.2011
Test kresby postavy Bratislava
24.05.2011 - 25.05.2011
Scénotest v diagnostike, poradesntve a terapii Bratislava
01.11.2011 - 03.11.2011
13.00 h - 19.30 h
Špecifiká dopravnej psychológie Košice
24.02.2012
Detechip - test užívania drog Bratislava
02.03.2012
Duševná hygiena Bratislava
09.03.2012 - 11.02.2012
Zvládanie a riešenie konfliktov -
09.03.2012
Poruchy spánku a liečba závislostí Bratislava
16.03.2012
Psychodynamická psychoterapia Bratislava
20.03.2012 - 21.03.2012
Ako viesť odborné poradenstvo pre vodičov so zameraním na alkohol a iné návykové látky podľa §361/2011Z.z. Liptovský Mikuláš
23.03.2012 - 24.03.2012
Wechslerové inteligenčné škály pre dospelých I. -
23.03.2012
Ukazovatele závislosti v psychodiagnostických metódach Bratislava
30.03.2012
Biofeedback srdcovej variability a možnosti jeho využitia v terapeutickej praxi – zážitkový seminár Banská Bystrica
30.03.2012 - 30.03.2012
Možnosti využitia HRV biofeedbacku v praxi terapeuta -
30.03.2012
Motivácia na liečbu hepatitídy C u uživateľov psychoakt.látok Bratislava
06.04.2012
Agresia Bratislava
11.04.2012 - 14.04.2012
Analýza život. štýlu prostredníctvom ranných spomienok Bratislava
12.04.2012 - 14.04.2012
Symboly a sny II. "Ja a tiež Ja". -
13.04.2012
Hraničná porucha osobnosti Bratislava
14.04.2012 - 15.04.2012
Ako viesť odborné poradenstvo pre vodičov so zameraním na alkohol a iné návykové látky podľa §361/2011Z.z. Bratislava
14.04.2012 - 15.04.2012
Pervazívne vývinové poruchy - Autizmus -
16.04.2012 - 17.04.2012
Odborné poradenstvo Bratislava
18.04.2012
Supervízne stretnutie psychológov Žilinského kraja Ružomberok
20.04.2012 - 22.04.2012
Integratívna práca s motiváciou a zmenou v komplexných systémoch II -
20.04.2012 - 21.04.2012
Wechslerové inteligenčné škály pre dospelých II. -
20.04.2012 - 21.04.2012
Základný kurz v Rorschahovej metóde Bratislava
20.04.2012
Komorbidita: užívanie drog a duševné poruchy Bratislava
21.04.2012 - 22.04.2012
Integratívna terapia správania a disharmonického vývoja osobnosti dieťaťa Bratislava
27.04.2012 - 29.04.2012
Práca s emóciami v poradenskom a psychoterapeutickom procese -
27.04.2012
Postoje zdravotných sestier k fajčeniu Bratislava
27.04.2012
08.30 h - 17.00 h
Biofeedback srdcovej variability a možnosti jeho využitia v terapeutickej praxi - zážitkový seminár Banská Bystrica
11.05.2012 - 12.05.2012
Wechslerové inteligenčné škály pre dospelých III. -
16.05.2012 - 19.05.2012
Poradenstvo pre jednot. páry so sex.problém. a dysfunkciami Belušské Slatiny
17.05.2012
13.00 h - 19.30 h
Špecifiká dopravnej psychológie Košice
18.05.2012 - 20.05.2012
Skupinová dynamika -
18.05.2012 - 19.05.2012
Základný kurz v Rorschahovej metóde Bratislava
18.05.2012 - 19.05.2012
Supervízia v poradenskej a klinickej praxi -
23.05.2012 - 24.05.2012
Práca s nedobrovoľným klientom a klientom v odpore -Michalovce
24.05.2012 - 25.05.2012
Scénotest v diagnostike, poradenstve a terapii Bratislava
25.05.2012 - 26.05.2012
Základný kurz v Rorschahovej metóde Bratislava
30.05.2012 - 01.06.2012
Medzinárodná konferencia o dopravnej psychológii Transport Ψ -
01.06.2012 - 03.06.2012
Integratívna práca s motiváciou a zmenou v komplexných systémoch III -
05.06.2012 - 06.06.2012
Test stromu Bratislava
07.06.2012 - 08.06.2012
Test kresby postavy Bratislava
08.06.2012 - 09.06.2012
Ako viesť odborné poradenstvo pre vodičov so zameraním na alkohol a iné návykové látky podľa §361/2011Z.z. Liptovský Mikuláš
08.06.2012 - 09.06.2012
Neuropsychológia v praxi 3 Bratislava
08.06.2012 - 08.06.2012
KBT panickej poruchy - Interný seminár CPLDZ Bratislava
15.06.2012 - 15.06.2012
Veda potvrdzuje čo nám škodí a čo pomáha - Interný seminár CPLDZ Bratislava
19.06.2012 - 20.06.2012
09.00 h
Poradenstvo a psychoterapia detí a dospievajúcich - konferencia Bratislava
21.06.2012 - 22.06.2012
09.00 h
Liečenie trpiaceho dieťaťa a nevyhnutné podmienky terapie hrou zameranej na dieťa Bratislava
22.06.2012 - 23.06.2012
Základný kurz v Rorschachovej metóde Bratislava
22.06.2012 - 23.06.2012
Hand test Bratislava
22.06.2012 - 22.06.2012
Afektívne poruchy - mžnosti liečby, Interný seminár CPLDZ Bratislava
25.06.2012 - 25.06.2012
Luscherov test farieb Bratislava
26.06.2012 - 27.06.2012
Test kresby postavy Bratislava
27.06.2012 - 30.06.2012
Seminár v rámci medzinárodného programu pre supervízorov v modeli V.Sarirovej Ostrava
29.06.2012 - 29.06.2012
Základné tézy všeobecnej deklarácie ľudských práv a využitie ich obsahu v psychoterapii pacientov so závislosťou Bratislava
03.07.2012 - 04.07.2012
Terapia hrou: Sochy a obrazy v piesku – I. pre začiatočníkov Bratislava
06.07.2012 - 07.07.2012
Terapia hrou: Sochy a obrazy v piesku – II. pre pokročilých Bratislava
28.07.2012 - 31.07.2012
Adlerovské letné stretnutia: rodičovstvo a psychologické poradenstvo adoslescentom Modra
01.08.2012 - 01.08.2012
VYUŽITIE SNOV V PORADENSTVE A TERAPII Bratislava
03.08.2012 - 04.08.2012
Adlerovská párová psychoterapia Bratislava
07.09.2012 - 09.09.2012
Integratívna práca s motiváciou a zmenou v komplexných systémoch IV -
07.09.2012 - 08.09.2012
Základný kurz v Rorschachovej metóde Bratislava
19.09.2012
Supervízne stretnutie psychológov Žilinského kraja Ružomberok
21.09.2012 - 22.09.2012
Vyhodnotenie, interpretácia výsledkov a formulácia klinického nálezu na základe Rorschachovej metódy Bratislava
21.09.2012 - 21.09.2012
Úvod do Hand testu - Wagnerovské signatúry Žilina
21.09.2012 - 23.09.2012
Integratívna práca s motiváciou a zmenou v komplexných systémoch, rodinách a pároch I (2. beh) Bratislava
24.09.2012 - 25.09.2012
Test stromu Bratislava
26.09.2012 - 28.09.2012
Symboly a sny - rôzny prístup na rôznych úrovniach psychického usporiadania Liptovský Mikuláš
26.09.2012 - 27.09.2012
Test ruky Bratislava
26.09.2012 - 26.09.2012
Kazuistický seminár z dopravnej psychológie Žilina
28.09.2012 - 29.09.2012
Základný kurz v Rorschachovej metóde Bratislava
28.09.2012 - 30.09.2012
TECHNIKY V PÁROVOM PORADENSTVE Bratislava
28.09.2012 - 28.09.2012
08.30 h
Kurz prvej pomoci Košice
01.10.2012 - 02.10.2012
Ako viesť odborné poradenstvo pre vodičov so zameraním na alkohol a iné návykové látky podľa §361/2011Z.z. Liptovský Mikuláš
05.10.2012 - 07.10.2012
Efektívny pomáhajúci rozhovor Bratislava
10.10.2012 - 11.10.2012
08.30 h - 18.00 h
Odborný seminár z dopravnej psychológie Orechová Potôň
12.10.2012 - 13.10.2012
Základný kurz v Rorschachovej metóde Bratislava
12.10.2012 - 14.10.2012
PRÁCA SO SCHÉMAMI V PORADENSTVE A TERAPII I. Bratislava
13.10.2012 - 14.10.2012
Chromatický asociačný experiment Bratislava
17.10.2012 - 21.10.2012
WPA International Congress -
18.10.2012 - 18.10.2012
PSYCHODIAGNOSTIKA -odborný seminár Bratislava
19.10.2012 - 21.10.2012
Integratívna práca s motiváciou a zmenou v komplexných systémoch, rodinách a pároch II (2. beh) Bratislava

Snemy SKP

Snemy SKP

Udalosti: 8

Snem Slovenskej komory psychológov je najvyšším orgánom komory.

Ukázať archív


Dátum Názov Mesto
14.09.2012 - 14.09.2012
11.30 h - 17.30 h
Snem SKP 2012 Košice
20.04.2013 - 20.04.2013
Test kresby postavy Bratislava
28.09.2013 - 28.09.2013
Snem SKP 2013 Bratislava
28.09.2013
SNEM SKP 2013 Bratislava
17.10.2014 - 18.10.2014
SNEM SKP a Komorové dni SKP 2014 Zvolen
18.10.2014 - 18.10.2014
08.30 h - 15.00 h
SNEM SKP 2014 Zvolen
15.05.2015 - 15.05.2015
09.00 h - 12.00 h
Regionálne voľby delegátov 2015. Účasť iba členov SKP - Bratislava, Zvolen, Košice -
02.10.2015 - 02.10.2015
SNEM SKP 2015 Bratislava

Rada SKP

Rada SKP

Udalosti: 20

Kalendár plánovaných zasadnutí Rady SKP:

Členovia rady: Mgr. Miroslav Harvan(prezident), PhDr. Vlasta Kurucová, Mgr. Vlastimil Kolár, PhDr. Martin Čižmárik, PhD., Mgr. Eva Klimová, Mgr. Anton Heretik, ml., Mgr. Štefan Vanko, PhDr. Oľga Kostelníková, Mgr. Ján Záskalan

Ukázať archív


Dátum Názov Mesto
26.04.2012
09.00 h
Zasadnutie Rady SKP Bratislava
13.06.2012
09.00 h
Zasadnutie Rady SKP Bratislava
13.09.2012
17.30 h
Zasadanie Rady SKP Košice
13.11.2012
09.00 h
Zasadanie Rady SKP Bratislava
07.02.2013
09.00 h
Zasadanie R SKP Bratislava
16.05.2013
09.00 h
Zasadanie R SKP Bratislava
23.08.2013 - 23.08.2013
09.00 h
Zasadanie Rady SKP Bratislava
27.09.2013
18.00 h
Mimoriadne zasadnutie Rady SKP Bratislava
13.12.2013
09.00 h
Zasadanie Rady SKP Bratislava
21.03.2014 - 21.03.2014
09.00 h
Zasadanie Rady SKP Bratislava
27.06.2014
09.00 h
Zasadanie R SKP Bratislava
19.09.2014
09.00 h
Zasadanie R SKP Bratislava
12.12.2014 - 12.12.2014
13.00 h
Zasadanie R SKP Bratislava
20.03.2015 - 20.03.2015
09.00 h
Zasadanie R SKP Bratislava
19.06.2015
09.00 h
Zasadanie R SKP Bratislava
18.09.2015 - 18.09.2015
09.00 h - 15.00 h
Zasadanie Rady SKP Bratislava
02.10.2015 - 02.10.2015
08.00 h - 09.00 h
Zasadanie Rady SKP Bratislava
30.10.2015 - 30.10.2015
11.00 h
Zasadanie Rady SKP Bratislava
18.12.2015 - 18.12.2015
11.00 h
Zasadanie Rady SKP Bratislava
29.01.2016 - 29.01.2016
11.00 h
Zasadanie Rady SKP Bratislava

Prezídium SKP

Prezídium SKP

Udalosti: 49

Kalendár plánovaných zasadnutí prezídia SKP:

Členovia prezídia: Mgr. Miroslav Harvan, PhDr. Vlasta Kurucová, Mgr. Štefan Vanko, Mgr. Eva Klimová

Ukázať archív


Dátum Názov Mesto
17.02.2012
09.00 h
Prezídium SKP Bratislava
23.03.2012
09.00 h
Prezídium SKP Bratislava
26.04.2012
13.00 h
Prezídium SKP Bratislava
25.05.2012
09.00 h
Zasadanie Prezídia SKP Bratislava
13.06.2012
13.00 h
Prezídium SKP Bratislava
27.07.2012
09.00 h
Zasadanie Prezídia SKP Bratislava
31.08.2012
09.00 h
Zasadanie Prezídia SKP Bratislava
28.09.2012
09.00 h
Zasadanie Prezídia SKP Bratislava
19.10.2012
09.00 h
Zasadanie Prezídia SKP Bratislava
13.11.2012
14.00 h
Zasadanie Prezídia SKP Bratislava
18.12.2012
09.00 h
Zasadanie Prezídia SKP Bratislava
18.01.2013
09.00 h
Zasadanie Prezídia SKP Bratislava
07.02.2013
14.00 h
Zasadanie Prezídia SKP Bratislava
01.03.2013
09.00 h
Zasadanie Prezídia SKP Bratislava
04.04.2013
15.00 h
Zasadanie Prezídia SKP Bratislava
16.05.2013
14.00 h
Zasadanie Prezídia SKP Bratislava
14.06.2013
09.00 h
Zasadanie Prezídia SKP Bratislava
02.07.2013 - 02.07.2013
09.00 h
Zasadanie Prezídia SKP Bratislava
23.08.2013 - 23.08.2013
14.00 h
Zasadanie Prezídia SKP Bratislava
19.09.2013 - 19.09.2013
09.00 h
Zasadanie Prezídia SKP Bratislava
18.10.2013 - 18.10.2013
09.00 h
Zasadanie Prezídia SKP Bratislava
07.11.2013 - 07.11.2013
14.00 h
Zasadanie Prezídia SKP -Trenčianske Teplice
13.12.2013 - 13.12.2013
14.00 h
Zasadanie Prezídia SKP Bratislava
17.01.2014 - 17.01.2014
09.00 h
Zasadanie Prezídia SKP Bratislava
21.02.2014 - 21.02.2014
09.00 h
Zasadanie Prezídia SKP Bratislava
21.03.2014 - 21.03.2014
14.00 h
Zasadanie Prezídia SKP Bratislava
25.04.2014
09.00 h
Zasadanie P SKP Bratislava
30.05.2014
09.00 h
Zasadanie P SKP Bratislava
27.06.2014
14.00 h
Zasadanie P SKP Bratislava
01.08.2014
09.00 h
Zasadanie P SKP Bratislava
28.08.2014
09.00 h
Zasadanie P SKP Bratislava
19.09.2014
14.00 h
Zasadanie P SKP Bratislava
14.11.2014
09.00 h
Zasadanie P SKP Bratislava
12.12.2014 - 12.12.2014
16.00 h
Zasadanie P SKP Bratislava
23.01.2015 - 23.01.2015
09.00 h
Zasadanie P SKP Bratislava
20.02.2015 - 20.02.2015
09.00 h
Zasadanie P SKP Bratislava
20.03.2015 - 20.03.2015
14.00 h
Zasadanie P SKP Bratislava
17.04.2015 - 17.04.2015
09.00 h
Zasadanie P SKP Bratislava
29.05.2015 - 29.05.2015
09.00 h
Zasadanie P SKP Bratislava
19.06.2015 - 19.06.2015
13.00 h
Zasadanie P SKP Bratislava
10.07.2015 - 10.07.2015
09.00 h
Zasadanie P SKP Bratislava
28.08.2015 - 28.08.2015
09.00 h
Zasadanie P SKP Bratislava
18.09.2015 - 18.09.2015
15.00 h - 18.00 h
Zasadanie Prezídia SKP Bratislava
12.10.2015 - 12.10.2015
15.00 h
Zasadanie Prezídia SKP Bratislava
30.10.2015 - 30.10.2015
08.30 h - 11.00 h
Zasadanie Prezídia SKP Bratislava
18.12.2015 - 18.12.2015
08.30 h - 11.00 h
Zasadanie Prezídia SKP Bratislava
29.01.2016 - 29.01.2016
08.30 h - 11.00 h
Zasadanie Prezídia SKP Bratislava
06.09.2019
Upozornenie o zaslaní výzvy na platbu -
06.09.2019
Upozornenie o zaslaní výziev na platbu -

Stránka 1 z 2

Kalendár udalostí

<< Január 2020 >> 
 Po  Ut  St  Št  Pi  So  Ne 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Návrat hore