Ukázať udalostiTlačiť

(icon-calendar)Kalendár akcií: https://www.facebook.com/SlovenskaKomoraPsychologov/ - Archív

Ďalšie vzdelávanie

Ďalšie vzdelávanie

Udalosti: 609

Zoznam vzdelávacích akcií akreditovaných Slovenskou komorou psychológov.

Ukázať archív


Dátum Názov Mesto
30.11.-1 - 30.11.-1
1 -
30.11.-1 - 30.11.-1
1 -
30.11.-1 - 30.11.-1
1 -
30.11.-1 - 30.11.-1
-1' -
30.11.-1 - 30.11.-1
1 -
30.11.-1 - 30.11.-1
1 -
30.11.-1 - 30.11.-1
1 -
30.11.-1 - 30.11.-1
1 -
30.11.-1 - 30.11.-1
1 -
30.11.-1 - 30.11.-1
1 -
30.11.-1 - 30.11.-1
1 -
30.11.-1 - 30.11.-1
1 -
30.11.-1 - 30.11.-1
1 -
30.11.-1 - 30.11.-1
1 -
30.11.-1 - 30.11.-1
1 -
03.02.2010 - 06.02.2010
Wechslerové inteligenčné škály pre deti a dospelých III. Bratislava
14.04.2010 - 17.04.2010
Štruktúra a procesy v poradenstve Bratislava
07.05.2011 - 08.09.2011
Test kresby postavy Bratislava
24.05.2011 - 25.05.2011
Scénotest v diagnostike, poradesntve a terapii Bratislava
01.11.2011 - 03.11.2011
13.00 h - 19.30 h
Špecifiká dopravnej psychológie Košice
24.02.2012
Detechip - test užívania drog Bratislava
02.03.2012
Duševná hygiena Bratislava
09.03.2012 - 11.02.2012
Zvládanie a riešenie konfliktov -
09.03.2012
Poruchy spánku a liečba závislostí Bratislava
16.03.2012
Psychodynamická psychoterapia Bratislava
20.03.2012 - 21.03.2012
Ako viesť odborné poradenstvo pre vodičov so zameraním na alkohol a iné návykové látky podľa §361/2011Z.z. Liptovský Mikuláš
23.03.2012 - 24.03.2012
Wechslerové inteligenčné škály pre dospelých I. -
23.03.2012
Ukazovatele závislosti v psychodiagnostických metódach Bratislava
30.03.2012
Biofeedback srdcovej variability a možnosti jeho využitia v terapeutickej praxi – zážitkový seminár Banská Bystrica
30.03.2012 - 30.03.2012
Možnosti využitia HRV biofeedbacku v praxi terapeuta -
30.03.2012
Motivácia na liečbu hepatitídy C u uživateľov psychoakt.látok Bratislava
06.04.2012
Agresia Bratislava
11.04.2012 - 14.04.2012
Analýza život. štýlu prostredníctvom ranných spomienok Bratislava
12.04.2012 - 14.04.2012
Symboly a sny II. "Ja a tiež Ja". -
13.04.2012
Hraničná porucha osobnosti Bratislava
14.04.2012 - 15.04.2012
Ako viesť odborné poradenstvo pre vodičov so zameraním na alkohol a iné návykové látky podľa §361/2011Z.z. Bratislava
14.04.2012 - 15.04.2012
Pervazívne vývinové poruchy - Autizmus -
16.04.2012 - 17.04.2012
Odborné poradenstvo Bratislava
18.04.2012
Supervízne stretnutie psychológov Žilinského kraja Ružomberok
20.04.2012 - 22.04.2012
Integratívna práca s motiváciou a zmenou v komplexných systémoch II -
20.04.2012 - 21.04.2012
Wechslerové inteligenčné škály pre dospelých II. -
20.04.2012 - 21.04.2012
Základný kurz v Rorschahovej metóde Bratislava
20.04.2012
Komorbidita: užívanie drog a duševné poruchy Bratislava
21.04.2012 - 22.04.2012
Integratívna terapia správania a disharmonického vývoja osobnosti dieťaťa Bratislava
27.04.2012 - 29.04.2012
Práca s emóciami v poradenskom a psychoterapeutickom procese -
27.04.2012
Postoje zdravotných sestier k fajčeniu Bratislava
27.04.2012
08.30 h - 17.00 h
Biofeedback srdcovej variability a možnosti jeho využitia v terapeutickej praxi - zážitkový seminár Banská Bystrica
11.05.2012 - 12.05.2012
Wechslerové inteligenčné škály pre dospelých III. -
16.05.2012 - 19.05.2012
Poradenstvo pre jednot. páry so sex.problém. a dysfunkciami Belušské Slatiny
17.05.2012
13.00 h - 19.30 h
Špecifiká dopravnej psychológie Košice
18.05.2012 - 20.05.2012
Skupinová dynamika -
18.05.2012 - 19.05.2012
Základný kurz v Rorschahovej metóde Bratislava
18.05.2012 - 19.05.2012
Supervízia v poradenskej a klinickej praxi -
23.05.2012 - 24.05.2012
Práca s nedobrovoľným klientom a klientom v odpore -Michalovce
24.05.2012 - 25.05.2012
Scénotest v diagnostike, poradenstve a terapii Bratislava
25.05.2012 - 26.05.2012
Základný kurz v Rorschahovej metóde Bratislava
30.05.2012 - 01.06.2012
Medzinárodná konferencia o dopravnej psychológii Transport Ψ -
01.06.2012 - 03.06.2012
Integratívna práca s motiváciou a zmenou v komplexných systémoch III -
05.06.2012 - 06.06.2012
Test stromu Bratislava
07.06.2012 - 08.06.2012
Test kresby postavy Bratislava
08.06.2012 - 09.06.2012
Ako viesť odborné poradenstvo pre vodičov so zameraním na alkohol a iné návykové látky podľa §361/2011Z.z. Liptovský Mikuláš
08.06.2012 - 09.06.2012
Neuropsychológia v praxi 3 Bratislava
08.06.2012 - 08.06.2012
KBT panickej poruchy - Interný seminár CPLDZ Bratislava
15.06.2012 - 15.06.2012
Veda potvrdzuje čo nám škodí a čo pomáha - Interný seminár CPLDZ Bratislava
19.06.2012 - 20.06.2012
09.00 h
Poradenstvo a psychoterapia detí a dospievajúcich - konferencia Bratislava
21.06.2012 - 22.06.2012
09.00 h
Liečenie trpiaceho dieťaťa a nevyhnutné podmienky terapie hrou zameranej na dieťa Bratislava
22.06.2012 - 23.06.2012
Základný kurz v Rorschachovej metóde Bratislava
22.06.2012 - 23.06.2012
Hand test Bratislava
22.06.2012 - 22.06.2012
Afektívne poruchy - mžnosti liečby, Interný seminár CPLDZ Bratislava
25.06.2012 - 25.06.2012
Luscherov test farieb Bratislava
26.06.2012 - 27.06.2012
Test kresby postavy Bratislava
27.06.2012 - 30.06.2012
Seminár v rámci medzinárodného programu pre supervízorov v modeli V.Sarirovej Ostrava
29.06.2012 - 29.06.2012
Základné tézy všeobecnej deklarácie ľudských práv a využitie ich obsahu v psychoterapii pacientov so závislosťou Bratislava
03.07.2012 - 04.07.2012
Terapia hrou: Sochy a obrazy v piesku – I. pre začiatočníkov Bratislava
06.07.2012 - 07.07.2012
Terapia hrou: Sochy a obrazy v piesku – II. pre pokročilých Bratislava
28.07.2012 - 31.07.2012
Adlerovské letné stretnutia: rodičovstvo a psychologické poradenstvo adoslescentom Modra
01.08.2012 - 01.08.2012
VYUŽITIE SNOV V PORADENSTVE A TERAPII Bratislava
03.08.2012 - 04.08.2012
Adlerovská párová psychoterapia Bratislava
07.09.2012 - 09.09.2012
Integratívna práca s motiváciou a zmenou v komplexných systémoch IV -
07.09.2012 - 08.09.2012
Základný kurz v Rorschachovej metóde Bratislava
19.09.2012
Supervízne stretnutie psychológov Žilinského kraja Ružomberok
21.09.2012 - 22.09.2012
Vyhodnotenie, interpretácia výsledkov a formulácia klinického nálezu na základe Rorschachovej metódy Bratislava
21.09.2012 - 21.09.2012
Úvod do Hand testu - Wagnerovské signatúry Žilina
21.09.2012 - 23.09.2012
Integratívna práca s motiváciou a zmenou v komplexných systémoch, rodinách a pároch I (2. beh) Bratislava
24.09.2012 - 25.09.2012
Test stromu Bratislava
26.09.2012 - 28.09.2012
Symboly a sny - rôzny prístup na rôznych úrovniach psychického usporiadania Liptovský Mikuláš
26.09.2012 - 27.09.2012
Test ruky Bratislava
26.09.2012 - 26.09.2012
Kazuistický seminár z dopravnej psychológie Žilina
28.09.2012 - 29.09.2012
Základný kurz v Rorschachovej metóde Bratislava
28.09.2012 - 30.09.2012
TECHNIKY V PÁROVOM PORADENSTVE Bratislava
28.09.2012 - 28.09.2012
08.30 h
Kurz prvej pomoci Košice
01.10.2012 - 02.10.2012
Ako viesť odborné poradenstvo pre vodičov so zameraním na alkohol a iné návykové látky podľa §361/2011Z.z. Liptovský Mikuláš
05.10.2012 - 07.10.2012
Efektívny pomáhajúci rozhovor Bratislava
10.10.2012 - 11.10.2012
08.30 h - 18.00 h
Odborný seminár z dopravnej psychológie Orechová Potôň
12.10.2012 - 13.10.2012
Základný kurz v Rorschachovej metóde Bratislava
12.10.2012 - 14.10.2012
PRÁCA SO SCHÉMAMI V PORADENSTVE A TERAPII I. Bratislava
13.10.2012 - 14.10.2012
Chromatický asociačný experiment Bratislava
17.10.2012 - 21.10.2012
WPA International Congress -
18.10.2012 - 18.10.2012
PSYCHODIAGNOSTIKA -odborný seminár Bratislava
19.10.2012 - 21.10.2012
Integratívna práca s motiváciou a zmenou v komplexných systémoch, rodinách a pároch II (2. beh) Bratislava

Snemy SKP

Snemy SKP

Udalosti: 8

Snem Slovenskej komory psychológov je najvyšším orgánom komory.

Ukázať archív


Dátum Názov Mesto
14.09.2012 - 14.09.2012
11.30 h - 17.30 h
Snem SKP 2012 Košice
20.04.2013 - 20.04.2013
Test kresby postavy Bratislava
28.09.2013 - 28.09.2013
Snem SKP 2013 Bratislava
28.09.2013
SNEM SKP 2013 Bratislava
17.10.2014 - 18.10.2014
SNEM SKP a Komorové dni SKP 2014 Zvolen
18.10.2014 - 18.10.2014
08.30 h - 15.00 h
SNEM SKP 2014 Zvolen
15.05.2015 - 15.05.2015
09.00 h - 12.00 h
Regionálne voľby delegátov 2015. Účasť iba členov SKP - Bratislava, Zvolen, Košice -
02.10.2015 - 02.10.2015
SNEM SKP 2015 Bratislava

Prezídium SKP

Prezídium SKP

Udalosti: 49

Kalendár plánovaných zasadnutí prezídia SKP:

Členovia prezídia: Mgr. Miroslav Harvan, PhDr. Vlasta Kurucová, Mgr. Štefan Vanko, Mgr. Eva Klimová

Ukázať archív


Dátum Názov Mesto
17.02.2012
09.00 h
Prezídium SKP Bratislava
23.03.2012
09.00 h
Prezídium SKP Bratislava
26.04.2012
13.00 h
Prezídium SKP Bratislava
25.05.2012
09.00 h
Zasadanie Prezídia SKP Bratislava
13.06.2012
13.00 h
Prezídium SKP Bratislava
27.07.2012
09.00 h
Zasadanie Prezídia SKP Bratislava
31.08.2012
09.00 h
Zasadanie Prezídia SKP Bratislava
28.09.2012
09.00 h
Zasadanie Prezídia SKP Bratislava
19.10.2012
09.00 h
Zasadanie Prezídia SKP Bratislava
13.11.2012
14.00 h
Zasadanie Prezídia SKP Bratislava
18.12.2012
09.00 h
Zasadanie Prezídia SKP Bratislava
18.01.2013
09.00 h
Zasadanie Prezídia SKP Bratislava
07.02.2013
14.00 h
Zasadanie Prezídia SKP Bratislava
01.03.2013
09.00 h
Zasadanie Prezídia SKP Bratislava
04.04.2013
15.00 h
Zasadanie Prezídia SKP Bratislava
16.05.2013
14.00 h
Zasadanie Prezídia SKP Bratislava
14.06.2013
09.00 h
Zasadanie Prezídia SKP Bratislava
02.07.2013 - 02.07.2013
09.00 h
Zasadanie Prezídia SKP Bratislava
23.08.2013 - 23.08.2013
14.00 h
Zasadanie Prezídia SKP Bratislava
19.09.2013 - 19.09.2013
09.00 h
Zasadanie Prezídia SKP Bratislava
18.10.2013 - 18.10.2013
09.00 h
Zasadanie Prezídia SKP Bratislava
07.11.2013 - 07.11.2013
14.00 h
Zasadanie Prezídia SKP -Trenčianske Teplice
13.12.2013 - 13.12.2013
14.00 h
Zasadanie Prezídia SKP Bratislava
17.01.2014 - 17.01.2014
09.00 h
Zasadanie Prezídia SKP Bratislava
21.02.2014 - 21.02.2014
09.00 h
Zasadanie Prezídia SKP Bratislava
21.03.2014 - 21.03.2014
14.00 h
Zasadanie Prezídia SKP Bratislava
25.04.2014
09.00 h
Zasadanie P SKP Bratislava
30.05.2014
09.00 h
Zasadanie P SKP Bratislava
27.06.2014
14.00 h
Zasadanie P SKP Bratislava
01.08.2014
09.00 h
Zasadanie P SKP Bratislava
28.08.2014
09.00 h
Zasadanie P SKP Bratislava
19.09.2014
14.00 h
Zasadanie P SKP Bratislava
14.11.2014
09.00 h
Zasadanie P SKP Bratislava
12.12.2014 - 12.12.2014
16.00 h
Zasadanie P SKP Bratislava
23.01.2015 - 23.01.2015
09.00 h
Zasadanie P SKP Bratislava
20.02.2015 - 20.02.2015
09.00 h
Zasadanie P SKP Bratislava
20.03.2015 - 20.03.2015
14.00 h
Zasadanie P SKP Bratislava
17.04.2015 - 17.04.2015
09.00 h
Zasadanie P SKP Bratislava
29.05.2015 - 29.05.2015
09.00 h
Zasadanie P SKP Bratislava
19.06.2015 - 19.06.2015
13.00 h
Zasadanie P SKP Bratislava
10.07.2015 - 10.07.2015
09.00 h
Zasadanie P SKP Bratislava
28.08.2015 - 28.08.2015
09.00 h
Zasadanie P SKP Bratislava
18.09.2015 - 18.09.2015
15.00 h - 18.00 h
Zasadanie Prezídia SKP Bratislava
12.10.2015 - 12.10.2015
15.00 h
Zasadanie Prezídia SKP Bratislava
30.10.2015 - 30.10.2015
08.30 h - 11.00 h
Zasadanie Prezídia SKP Bratislava
18.12.2015 - 18.12.2015
08.30 h - 11.00 h
Zasadanie Prezídia SKP Bratislava
29.01.2016 - 29.01.2016
08.30 h - 11.00 h
Zasadanie Prezídia SKP Bratislava
06.09.2019
Upozornenie o zaslaní výzvy na platbu -
06.09.2019
Upozornenie o zaslaní výziev na platbu -

Kontrolný výbor SKP

Kontrolný výbor SKP

Udalosti: 1

Kalendár plánovaných zasadnutí prezídia SKP:

Ukázať archív


Dátum Názov Mesto
26.04.2012
11.00 h
Kontrolný výbor SKP Bratislava

Stránka 1 z 2

Návrat hore