Slovenská komora psychológov

Oznam pre žiadateľov o licenciu

Vážené kolegyne a Vážení kolegovia,

v prípade, že žiadate o vydanie licencie, je potrebné predložiť doklady uvedené v závere žiadosti, tie, ktoré sú vyznačené ako overené, musia spĺňať túto podmienku. Výpis z registra trestov a
potvrdenie o zdravotnom stave musia byť aktuálne (platnosť 3 mesiace). Pokiaľ ste v minulosti žiadali o licenciu, nie je možné použiť potvrdenia, ktoré ste v minulosti predložili (okrem overených
dokladov o vzdelaní, ktoré máte v dokumentácii v...

Čítať celý článok...

Ocenenie BIELA VRANA

Srdečne blahoželáme k získaniu ocenenia Biela vrana 2021 p. Soni Holúbkovej, psychologičke,  ktorá sa už tridsať rokov venuje ľuďom s postihnutím.
Ocenenie  sa udeľuje ako poďakovanie vzácnym ľuďom okolo nás, ktorí sú ochotní brániť pravdu a spravodlivosť, konkrétnym činom preukázali občiansku odvahu, potlačili osobné záujmy v mene verejného prínosu, hodnôt, či princípov a mohli pritom podstúpiť riziko, rôzne príkoria, či zažiť odsúdenie.
Pani Holúbková v skostnatenom systéme...

Čítať celý článok...

PRIESKUM V OBLASTI PSYCHODIAGNOSTIKY – ĎAKUJEME ZA VYPLNENIE

Vážené kolegyne a Vážení kolegovia,

11.11.2021 sme definitívne ukončili prieskum vašich skúseností, názorov a potrieb ohľadom psychologickej diagnostiky v podmienkach SR.

Ďakujeme všetkým z vás, ktorí ste sa zapojili!  

Na spracovaní množstva podnetov, ktoré ste poskytli, intenzívne pracujeme a postupne budeme zdieľať bližšie informácie. 
Podľa predbežných výsledkov je počet zapojených vyšší ako sme pôvodne...

Čítať celý článok...

Oznam o realizácii Snemu SKP 2021

Rada Slovenskej komory psychológov zvoláva SNEM SLOVENSKEJ KOMORY PSYCHOLÓGOV 2021
Termín konania: 10. decembra 2021
Miesto konania: ONLINE/platforma ZOOM
Pozvánky boli delegátom Snemu SKP zaslané e-mailom.
Rada SKP

Voľné pracovné miesta pre psychológov - psychol. poradenstvo - NZ, SN, MI, ZV, LC, HE, VT, LM, TV

Voľné pracovné miesta pre psychológov - poradca pre oblasť psychologického poradenstva v rámci Národného projektu „Bezplatné dlhové poradenstvo“ - NZ, SN, MI, ZV, LC, HE, VT, LM, TV

Pomoc pri šikane - www.odpisemeti.sk

Šikanovanie na školách je celospoločenský problém. Nezáleží na tom, či je dieťa talentované, nadané, či je „z dobrej rodiny", nemá žiadne zdravotné znevýhodnenie či sociálny hendikep. Obeťou sa môže stať každé dieťa , rovnako ako sa môže stať agresorom. Nastáva ťažká
Čítať celý článok...

Zber údajov pre modernizaciu psychodiagnistikého poolu - do 10.11.2021 sa môžete ešte stále zapojiť!

https://savba.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_8u1fKrehA5h3nRc


Voľné pracovné miesta - psychológ pre Rodinnú poradňu: Trnava, Nové Zámky, Žilina, Košice, Humenné

https://www.upsvr.gov.sk/volne-pracovne-miesta/volne-miesta-v-ustredi-prace-socialnych-veci-a-rodiny/volne-miesta-pri-vykone-prace-vo-verejnom-zaujme/odborny-a-zamestnanec-zamestnankyna-rodinnej-poradne-psycholog-psychologicka.html?page_id=1127150


Čítať celý článok...

Potrebujeme váš názor kolegovia. Pripomenutie prieskumu ku psychodiagnostike.

Milé kolegyne, Milí kolegovia,

pred týždňom sme vám avízovali možnosť zapojiť sa do zberu údajov pre projekt „Vytvorenie fondu psychodiagnostických metód a uskutočnenie...

Čítať celý článok...

Stránka 3 z 20

Register

Register vzdelávania

V prípade, že požadujete dáta z registra alebo ich chcete nahlásiť, napíšte na mail: skp.kancelaria@gmail.com

Stránkové hodiny

Úradné hodiny: Kancelária z prevádzkových dôvodov aktuálne uzatvorená, kontaktovať nás môžete e-mailom (uveďte svoju požiadavku), v prípade potreby telefonického kontaktu vás budeme kontaktovať spätne.

mob: + 421 948 228 738
e-mail: skp.kancelaria@gmail.com

adresa kancelárie a adresa pre doručovanie pošty:

Odborárske námestie 3, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

vchod do budovy z ulice Májkova 3

V prípade, že nás kontaktujete e-mailom a ste psychológ vedený v registri komory, z dôvodu duplicity mien v registri uvádzajte i svoje registračné číslo v komore v tvare 4D....

V prípade žiadosti o slobodnom prístupe k informáciám komora informácie poskytuje iba ak je zo žiadosti o poskytnutie informácií podľa § 14 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z. zrejmé meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo.

Reklamované akcie

Žiadne akcie.

Prihlásenie

Pre zobrazenie článkov, materiálov a dokumentov určených len pre členov SKP sa musíte prihlásiť.Tu si môžete vyžiadať zabudnuté prihlasovaci e meno a heslo.

Partneri

Návrat hore