Aplikácia pre zdravotníkov - StressApp

7.4.2021 na svetový deň zdravia bola na tlačovej konferencii Národného onkologického ústavu v Bratislave pod záštitou MUDr. Andrey Letanovskej, PhD. a Slovenskej komory psychológov predstavená bezplatná aplikácia pre zdravotníckych pracovníkov StressApp. Aplikácia vznikla s podporou nadácie EPH.
Ďakujeme projektovému tímu pod vedením Mgr. Matúša Kucbela za užitočnú pomoc pre zdravotníkov v čase pandémie.

https://www.noviny.sk/.../598963-pandemia-nici-psychicke...

Aplikáciu nájdete na: https://stressapp.psychologin.sk


letak

Návrat hore