UPOZORNENIE PRE DRŽITEĽOV LICENCIE L1A

Zmena v povinnosti registrácie na Sociálnej poisťovni pre držiteľov licencie L1A.

L1A – licencia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe
– túto licenciu potrebuje psychológ, ak

- nemá svoje vlastné zdravotnícke zariadenie a poskytuje zdravotnú starostlivosť u iných poskytovateľov, ktorí prevádzkujú zdravotnícke zariadenie na základe vydaného povolenia,
- alebo poskytuje /bude poskytovať zdravotnú starostlivosť na inom mieste ako je zdravotnícke zariadenie.

Držiteľ tejto licencie bol a je povinný požiadať Štatistický úrad o pridelenie IČO. Bol a je teda riadnym daňovým subjektom a ako samostatne zárobkovo činná osoba si svoje služby fakturuje, preto je povinný svoje príjmy zdaňovať a platiť odvody rovnako ako podnikateľ – samostatne zárobkovo činná osoba.

Na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia / ambulancie táto licencia nie je potrebná, rovnako nie je potrebná ani pre psychológa zamestnanca u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Samostatne zárobkovo činná osoba, teda aj držiteľ licencie L1A bola podľa doteraz platných právnych predpisov povinná prihlásiť a odhlásiť sa v Sociálnej poisťovni. S účinnosťou od 01.01.2015 táto povinnosť zaniká.

SKP na základe zákona a osobitných predpisov je povinná oznámiť Sociálnej poisťovni vydanie takéhoto povolenia a jeho zrušenie.

Na základe toho bude od 1.1.2015 povinná zasielať Sociálnej poisťovni oznámenia o držiteľoch licencií na výkon samostatnej zdravotníckej praxe (licencia L1A).

Pokiaľ ste držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe (licencia L1A) máte na zváženie 2 možnosti

1. Ak licenciu L1A máte a nevyužívate ju a v blízkej budúcnosti nemienite využívať požiadajte SKP o ZRUŠENIE LICENCIE L1A
2. Ak licenciu L1A máte, nevyužívate ju momentálne, ale v blízkej budúcnosti ju plánujete využívať požiadajte o DOČASNÉ POZASTAVENIE LICENCIE nasledovne:
a) na SKP podajte žiadosť dočasné pozastavenie licencie
b) licenciu možno dočasne pozastaviť na základe žiadosti držiteľa najviac na jeden rok.
c) ďalšie predĺženie znova najviac na jeden rok je potrebné požiadať novou žiadosťou.

Odporúčame podať písomne žiadosť do 30.11.2014, pokiaľ chcete, aby zrušeniu/pozastaveniu došlo k 1.1.2015

Návrat hore