Poďakovanie prezidenta.

harvan miroPoďakovanie prezidentovi Martinovi Milerovi a členom orgánov SKP predchádzajúceho volebného obdobia.

Milý Martin Miler, milí členovia orgánov SKP,

Touto cestou si dovoľujem Vám poďakovať za Vašu nezištnú prácu, ktorú ste pre SKP a jej členov spravili počas Vášho uplynulého volebného obdobia. Viem, že to bola veľmi náročná a zodpovedná práca špeciálne pre kontrolný výbor a disciplinárnu komisiu.

Oceňujem a ďakujem za vytrvalosť Martina Milera , ktorý vo funkcii prezidenta spolu so svojím tímom a mnohokrát aj sám trpezlivo išli na vládne inštitúcie, s úsilím presadiť potreby psychológov a psychológie ako takej.

Vďaka, že ste to nevzdávali a stále „bojovali" za správnu vec , prekonávajúc prekážky mnohokrát i neprekonateľné – za všetko napr. ambulancie poradenskej psychológie a pracovnej a organizačnej psychológie....

Všetko, čo ste robili, bolo z vášho osobného času, na úkor vašej civilnej práce a bez nároku na odmenu ste sa podujali na neľahkú a naročnú cestu spraviť to najlepšie pre psychológov.

Ešte raz Vám všetkým ďakujem a prajem Vám veľa zdravia, síl a úspechov vo vašej práci, ale i v osobnom živote v tejto náročnej dobe tlakov všetkého druhu.

Mojou snahou bude spolu s novým tímom SKP pokračovať vo Vami začatej práci a priniesť čo najviac nových pozitívnych zmien v prospech kolegov psychológov a psychológie na Slovensku.
Ďakujem!

Mgr. Miroslav Harvan
Prezident SKP

Návrat hore