Kompetencie psychológov a platnosť posudkov

SKP upozorňuje psychológov:

1. Vyšetrenie psychickej pracovnej záťaže s odvolaním sa na § 37 ods. 2 zákona 355 / 2007 a na vyhlášku MZ SR 542 / 2007 je v kompetencii organizačných a pracovných psychológov. Ak je vyšetrenie realizované prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby, vyšetrenie musí vykonať psychológ so špecializáciou na organizačnú a pracovnú psychológiu,nie klinický psychológ.

2.Psychologické vyšetrenie inštruktorov môže vykonávať zásadne iba dopravný psychológ. V danom prípade neplatí vynímka v zmysle zákona č.8/2009 Z.z. o cestných komunikáciach.

3.Ak má psychologické pracovisko odborného garanta, všetky písomné odborné stanoviská musí podpisovať odborný garant a to aj v tom prípade, že jednotlivé psychologické pracoviska sú na viacerých miestach. Psychológovia, ktorí pracujú pod gesciou odborného garanta, môžu závery posudkov podpisovať iba v prípade, že majú príslušnú špecializáciu.

Vo všetkých prípadoch platí, že ak psychológ alebo psychologické pracovisko vydá posudok, na ktoré nemá kompetencie alebo nie je podpísaný kompetentnou osobou, je neplatné.

Návrat hore