Zamieňanie kódu poskytovateľa

Dovoľujeme si upozorniť kolegov, že kód poskytovateľa pri klinickej psychológii je iný ako pri dopravnej psychológii - obsahujú iné trojčíslia. V prípade klinickej psychológie je to kód 144, pri dopravnej psychológii je to 580. Kód je potrebné žiadať na regionálnych úradoch UDZS.

Návrat hore