INFORMAČNÝ PORTÁL COVID V NEMOCNICIACH

Dávame do pozornosti Informačný portál pre odborníkov: https://www.covidvnemocniciach.sk
V časti často kladené otázky nájdete odpovede napr. na:
- Pracujem v ambulancii. Môžu ma v núdzovom stave povolať do nemocnice?
- Môžem počas núdzového stavu stave čerpať dovolenku?
- Môžu ma počas núdzového stavu povolať do práce, ak som dôchodca?
- Môžu ma počas núdzového stavu povolať do práce, ak som na rodičovskej dovolenke?
- Môže ma môj zamestnávateľ presunúť do inej nemocnice?
- Som zaradený do špecializačného štúdia (certifikačnej prípravy), prebieha v krízovej situácii moje vzdelávanie? Môžem absolvovať povinné pobyty a kurzy?
- Chcel by som ísť vypomôcť do inej nemocnice, ako mám postupovať?
- Som zdravotník, žijem v zahraničí. Chcem prísť pomôcť na Slovensko. Ako mám postupovať?

Návrat hore