Poďakovanie kolegom z Hasičského a záchranného zboru SR

Pravidelne každý rok si v tento deň - 4.mája – pripomíname sviatok sv. Floriána, ktorý je patrónom hasičov.
Avšak v tento deň môžeme vďačiť aj psychológom, ktorý vykonávajú psychologickú činnosť a psychologickú starostlivosť v Hasičskom a záchrannom zbore. Kvalitná psychologická starostlivosť o príslušníkov Hasičského a záchranného zboru je pozitívnym odrazom ľudského charakteru, ich efektívnej činnosti a pripravenosti.
Milé kolegyne a milí kolegovia, rovnako vám patrí vďaka za to, že pomáhate zvládať príslušníkom Hasičského a záchranného zboru záťažové situácie, ktoré sú takmer každodennou súčasťou ich povolania. Aj vďaka vám môžu o čosi jednoduchšie psychicky zvládať náročné situácie a podávať výkony, či zaradiť sa do bežného života.
Eva Klimová v mene Rady SKP a kancelárie SKP
Návrat hore