Custom Properties Search

Legislatíva2
Vzdelávanie2
Klinická psychológia2

16. ročník LETNEJ ŠKOLY ADLEROVSKEJ PSYCHOLÓGIE: SPRACOVANIE TRAUMY V ŽIVOTNOM ŠTÝLE

2.-5. júla 2022 CHATA UK Modra - PIESOK Letná škola – vzdelávacie podujatie s 16. ročnou tradíciou. Psychologická trauma je duševnou ujmou, ktorá pramení z jednej alebo viacerých udalostí, ktoré sa tak veľmi vymykajú bežnej skúsenosti a sú natoľko stresujúce, že otriasajú základným prežívaním bezpečia a presahujú schopnosť človeka sa s týmito zážitkami vysporiadať. Traumatické zážitky často zahŕňajú ohrozenie života alebo bezpečnosti, ale každá situácia, ktorá vyvolá prežívanie šoku, bezmocnosti a izolácie, môže byť traumatická, aj keď nezahŕňa fyzickú ujmu. O tom, či je udalosť traumatická, nerozhodujú objektívne fakty, ale subjektívny emocionálny zážitok z udalosti. Program letnej školy pozostáva z prednášok, praktických cvičení, a ozajstných demonštrácií psychoterapeutickej práce. Lektorka nás v priebehu letnej školy prevedie základnou teóriou o traume, reakciách na traumu, adverzných raných skúsenostiach a tiež o možnostiach pri vysporadúvaní sa traumatickými udalosťami vzhľadom na unikátnu osobnosť každého jedného z nás. Pre pochopenie osobnosti, resp. životného štýlu, nám lektorka predstaví prácu s ranými spomienkami, ktoré sú jednou z najzákladnejších metód v rámci adlerovského psychoterapeutického prístupu. Vďaka reorientácii raných spomienok je možné v tele/mysli lokalizovať špecifickú spomienku, ktorá sa spája s traumou, identifikovať prežívanie nepríjemných emócií (najčastejšie hanby, či viny), potreby, zdroje, či spôsoby zmiernenia reakcií na traumu klientov a klientok. Súčasťou odborného programu budú 3 ukážky jej práce s klientmi a klientkami (tzv. demonštrácie) a ich následná analýza, ktorá Vám umožní klásť otázky na spôsob práce našej hlavnej lektorky Monici A. Nicoll. Tlmočenie do slovenského jazyka bude zabezpečené. https://individualnapsychologia.sk

Prihlásenie

Pre zobrazenie článkov, materiálov a dokumentov určených len pre členov SKP sa musíte prihlásiť.Tu si môžete vyžiadať zabudnuté prihlasovaci e meno a heslo.
Návrat hore