Školenie z právnych predpisov

Slovenská komora psychológov v rámci Mimoriadneho zasadnutia Rady SKP v Bratislave dna 4.4.2013 zrealizovala Školenie pre členov jednotlivých orgánov SKP na tému právnych predpisov s JUDr. Alenou Bábikovou. Školenia sa zúčastnil prezident Mgr. Martin Miler a 14 členov orgánov SKP - Kontrolného vyboru, Disciplinárnej komisie a Rady SKP. Na školení bol podrobne prebraný Zákon č. 9/2010 o stažnostiach, navrhované úpravy v Disciplinárnom, Volebnom poriadku a v Štatúte SKP. Školenie bolo veľkým prinosom pre zvýšenie právneho vedomia, povinností i spôsobov riešenia rôznych problémov a zodpovednou prípravou na blížiaci sa Snem SKP stanovený na 28.9.2013.

PhDr. Miroslava Heráková


4
231

Návrat hore