Odporúčané ceny psychologických výkonov - Návrh na Snem SKP

V súvislosti s pripravovaným Snemom Slovenskej komory psychológov si Vás v zmysle uznesenia, ktorým bola Rada SKP poverená, dovoľujeme požiadať o anonymné vyplnenie dotazníka s navrhovaými cenami, ktoré by ste považovali za minimálne odporúčané.

Vďaka Vašim nvrhom bude následne vypracovaný návrh minimálnych cien na jesenný Snem SKP.

Ďakujeme.

Rada SKP


[Form Odporucane_ceny_prieskum not found!]

Návrat hore