31. Psychologické dni: Otázniky rozhodovania: Teória, empíria, život

31. Psychologické dni

Otázniky rozhodovania: Teória, empíria, život

Bratislava, 11. – 13. septembra 2013 Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava

Tematické zameranie Psychologických dní umožňuje reflektovau najnovšie výskumné trendy v rôznych oblastiach psychológie; Výbor SPS pri S!V pozýva všetky kolegyne a kolegov najmä s príspevkami, ktoré sa budú zameriavau na analýzu súčasných trendov výskumu na uvedenú tému u nás i vo svete. Ako po iné roky, príspevky a postery môžu pokrývau aj iné témy z psychologickej praxe a teórie.

Registrácia

Registrácia je možná cez internetový formulár na stránke Slovenskej psychologickej spoločnosti pri S!V: www.SlovenskaPsychologickaSpolocnost.sk. Termín prihlásenia aktívnej účasti vrátane podania abstraktu je 30. jún 2013.

Konferenčný poplatok

 !ktívni aj pasívni účastníci/účastníčky (nečlenovia SPS pri S!V alebo ČMPS): 40 eur

 Členovia/členky SPS a ČMPS: 25 eur (pri prezentácii sa prosím preukážte dokladom

o zaplatení členského príspevku za rok 2013).

 Dôchodcovia/dôchodkyne a študentky/študenti: 5 eur (bez tlačeného zborníka; v prípade záujmu o tlačený zborník registrujte sa prosím v jednej z vyššie uvedených

kategórií). Konferenčný poplatok sa hradí v hotovosti pri registrácii a slúži na pokrytie organizačných nákladov podujatia a vydanie zborníka príspevkov z konferencie.

Ubytovanie

Organizátori podujatia nezabezpečujú ubytovanie, ubytovanie si prosím rezervujte individuálne. Zoznam možností je dostupný napríklad na stránke www.visit.bratislava.sk.

Spoločenský program

Súčasuou konferencie bude aj posedenie s občerstvením v závere prvého dňa;

Ďalšie aktuálne informácie nájdete na stránke: www.SlovenskaPsychologickaSpolocnost.sk

E-mail: SPSpriSAV@gmail.com


Návrat hore