Licencie z dopravnej psychológie 2010

SKP upozorňuje nových absolventov certifikačného kurzu z dopravnej psychológie, /letný semester 2010, SZU/, aby urýchlene požiadali SKP o vydanie licencií z dopravnej psychológie. I keď platnosť výnimky zo zákona je do 30.5.2011, nelicencovaných psychológov nebude možné zapísať do zoznamov pre MV SR, ktoré sa robia na obdobie 1.1.-30.6.2011.
Návrat hore