ABA – Aplikovaná behaviorálna analýza

Milé kolegyne, milí kolegovia,
Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov nás oslovila s ponukou kurzu pre členov Slovenskej komory psychológov.ABA – Aplikovaná behaviorálna analýza. Využíva sa prevažne u detí s autizmom, ale môže sa využiť aj u detí s rôznymi druhmi narušenej komunikačnej schopnosti. Kurz prednáša Prof. F. Charles Mace, PhD, BCBA-D, ktorý je profesorom psychológie na Nova Southeastern University, Fort Lauderdale, Florida. Prihlásenie a ďalšie informácie nájdete tu: http://www.skizp.sk/vzdelavacie-akcie-2014/vzdelavacia-akcia-c-1
Návrat hore