Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore klinická psychológia

Vážení kolegovia,

obraciam sa opätovne na Vás v súvislosti s predložením návrhu MZ SR na určenie oblasti, ktoré potrebujeme a chceme riešiť v našom odbore.

Dovolujem si Vám predložiť 3 okruhy, ktoré z môjho hľadiska sú aktuálne a perspektívne a na ktorých sa priebežne už aj pracuje, aspoň čiastočne.

1) Štandardizácia a validizácia psychodiagnostických postupov v jednotlivých špecializačných odboroch psychológie (pracovno-organizačná, poradenská, klinická)

2) Posúdenie a zaradenie psychologickej činnosti v jednotlivých špecializačných odboroch z hľadiska pracovnej psychickej záťaže v rámci kategorizácie jednotlivých profesií

3) Identifikovať a určovať indikátory kvality podľa špecifických daností psychologickej činnosti v jednotlivých špecializačných odboroch psychológie.

Prosím o vyjadrenie k návrhu, potrebujem to do 30.01.2011.