Stav psychodiagnostiky na Slovensku

testyVážená kolegyňa, vážený kolega, obraciame sa na vás so žiadosťou o váš pomoc/spätnú väzbu/názor ohľadom aktuálneho stavu v praxi používania psychodiagnostických metód. Viacerí z nás vnímame chronické ale aj akútne problémy, ktoré súvisia s meraním, hodnotením či testovaním psychologických funkcií, vlastností a schopností. Napokon aj nedávne Komorové dni SKP boli na základe požiadaviek mnohých členov SKP zamerané práve na psychodiagnostiku. Aj z diskusií na tomto podujatí vyšla požiadavka získať spätnú väzbu od čo najviac kolegov, ktorí v praxi využívajú psychologickú diagnostiku. Z tohto dôvodu vás prosíme o vyplnenie nasledujúceho dotazníka, ktorý pomôže nielen pri zorientovaní sa v aktuálnom stave psychodiagnostiky, ale pomôže aj formulovať ďalšie prípadné kroky, iniciatívy SKP alebo skupín jej členov smerom k zlepšeniu súčasného stavu.

Martin Miler, Štefan Vanko, Anton Heretik a Ján Záskalan