Nová sekcia o štandardizovaných psychodiagnostických metódach

Dávame do pozornosti novú sekciu webstránky SKP zameranú na štandardizáciu psychodiagnostických metód, ktorá je v súčasnom období zameraná výhradne na dopravnú psychológiu. V menu na ľavo si môžete všimnúť novú položku štandardizácia, ktorá je členená na všeobecné a všetkým dostupné informácie, ďalej validizačné štúdie (prístupné registrovaným členom) a nakoniec zoznam štandardizivaných a Slovenskou komorou psychológov schválených metodík na vyšetrovanie vodičov v zmysle zákona č.8/2009 Z.z. a jej neskorších predpisov. Obsah bude postupne dopĺňaný. Vítané sú všetky otázky a komentáre.