Správa zo zasadania pracovnej skupiny EFPA pre Dopravnú psychológiu - 2014

Správa zo zasadania pracovnej skupiny EFPA pre Dopravnú psychológiu

Dňa 19.3. 2014 sa uskutočnilo v Como / Taliansko/ riadne zasadnutie pracovnej skupiny EFPA pre Dopravnú psychológiu, ktorej som členom na základe nominácie SKP.

Rokovania sa zúčastnilo 12 zástupcov z krajín EU. Každý zástupca informoval o situácii v dopravnej psychológii vo svojej krajine. Rokovania sa tradične zúčastnili dopravní psychológovia z Nemecka, Rakúska, Talianka, Francúzska, Anglicka, Švédska, Dánska, Španielska, Belgicka a Slovenska. Prvýkrát sa rokovania zúčastnila aj zástupkyňa Chorvátska a Rumunska. Hlavným predmetom rokovania bola konzultácia k novej smernici pre železničnú dopravu a postavenie dopravných psychológov v nej. Touto cestou chcem poďakovať Dr. Agnese Číkovej za podklady o stave dopravnej psychológie na železniciach SR.

Dopravní psychológovia SCTP odporučili, aby sa národné zastúpenia zúčastnili na Európskom psychologickom kongrese v Miláne v júni 2015. Takisto na rok 2015 odporučili dve pracovné stretnutia a to v marci 2015 v Bratislave a júni v Miláne.

Účasť na III. Medzinárodnom vedeckom kongrese o dopravnej psychológii potvrdili 3 členovia SCTP, a to Andriew Tolmi /Anglicko/, Ralf Risser / Rakúsko/ a Dubravka Stilar z Chorvátska.

PhDr. Karol Kleinmann
Nominant EFPA pre dopravnú psychológiu