Platby za členské a za vedenie registra za rok 2016 - pripomenutie

Vážené kolegyne a kolegovia, vieme, že v súčasnej dobe je pracovné zaťaženie vysoké a často preto odkladáme niektoré povinnosti, na ktoré si neskôr v návale ostatných vecí nespomenieme. Predpokladáme, že tým prišlo i ku stavu, že ste opomenuli vaše zákonné záväzky voči Slovenskej komore psychológov. Ku 15.9. 2016 nemalo uhradené poplatky 66 členov a 290 registrovaných psychológov z celkového počtu aktuálne registrovaných 1100 psychológov. Preto náš externý dodávateľ ekonomiky firma Dozen Partner s.r.o. zaslal upomienky mailom, čo je v dnešnej dobe štandardný proces. Tým z Vás, ktorí ste na základe upomienky svoj záväzok uhradili, ďakujeme. Ku 25.10. 2016 však evidujeme ešte stále 230 neuhradených faktúr, čo je takmer 21% psychológov. Nakoľko komora má 90% príjmu z týchto poplatkov, tento každoročne sa opakujúci fakt "niekoľko mesačného meškania platieb" má výrazný dopad na funkčnosť komory, zbytočne zvyšuje náklady na opakované pripomínanie záväzkov neplatičom a tým výrazne zaťažuje rozpočet komory. Veríme, že si aktívne skontrolujete svoje mailové schránky a v prípade, že ste poplatky neuhradili, ich obratom uhradíte. Pokiaľ skutočne neviete faktúru dohľadať alebo ste zmenili mailovú adresu a neoznámili ste ju komore, napíšte žiadosť o jej opakované zaslanie na mail: ekonom@komorapsychologov.sk - uveďte vaše celé meno a priezvisko a reg. číslo v komore. Faktúru Vám opakovane pošleme. Ďakujeme. S úctou, Prezídium Slovenskej komory psychológov