Faktúry za vedenie registra a členský príspevok 2017, osobný dotazník

Vážené kolegyne a kolegovia, od 23.5. 2017 do konca mája 2017 začíname na vaše mailové adresy rozosielať faktúry za vedenie registra a faktúry za členský príspevok za rok 2017. Faktúry bude zasielať externý dodávateľ ekonomiky firma DOZEN s.r.o., Ing. Andrišin. V maili obdržíte i osobný dotazník, ktorý je potrebné vyplniť z dôvodu tvorby nového registra psychológov vedeného Slovenskou komorou psychológov podľa zákona č. 578/2004 Z.z. a jeho napĺňania aktuálnymi dátami. Dovolíme si požiadať o jeho vyplnenie a zaslanie poštou na Slovenskú komoru psychológov do 15.06. 2017. Bližšie zdôvodnenie je v liste prezidentky SKP, ktorý je bude prílohou mailu. Dotazník nájdete od 23.5. 2017 i na webe - v časti dokumenty v rôznych verziách wordu. Ďakujeme za spoluprácu, Prezídium SKP