Opatrenie na úseku strelných zbraní a streliva v súvislosti s núdzovým stavom od 14.04.2020

Dávame do pozornosti informáciu PZ SR: Od 14.04.2020 až do odvolania bol v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na území SR a zatvorením maloobchodných prevádzok (teda aj predajní zbraní) vydaný pre oddelenia dokladov odboru poriadkovej polície OR PZ na úseku strelných zbraní nový príkaz, ktorým bol zrušený predchádzajúci príkaz zo 16.03.2020.

zrušené opatrenie zo 16.03.2020:

https://www.minv.sk/swift_data/source/policia/1tec/zbrane/Opatrenie_na_useku_strelnych_zbrani_a_streliva_v_suvislosti_s_nudzovym_stavom.pdf

zdroj.: https://www.minv.sk/?zbrane-a-strelivo