Informácia pre psychológov - odoslaný direct mail

Vážené kolegyne a Vážení kolegovia,

dnes ráno sme vám odoslali direct mail ku súčasnej situácii. V prípade, že vám neprišiel (skontrolujte si spamy a rekalmné položky v e- maily), kontaktujte nás na skp.kancelaria@gmail.com.
Súčasne upozorňujeme, že dnes od rána MV SR zmenilo nami zaslanú informáciu a VŠETKY KONTAKTNÉ PRACOVISKÁ MV SR SÚ OD DNES DO ODVOLANIA ZATVORENÉ - informáciu zverejnili dnes na svojom fb (viď ďalej v tomto ozname).

Mgr. Eva Klimová
prezidentka SKP

❗️ℹ️ DÔLEŽITÉ INFO: VŠETKY KONTAKTNÉ PRACOVISKÁ MV SR SÚ ODDNES DO ODVOLANIA ZATVORENÉ
Klientske centrá, oddelenia dokladov, dopravné inšpektoráty a ďalšie pracoviská rezortu vnútra sú z dôvodu zákazu vychádzania zatvorené a ich stránkové hodiny sú zrušené. Ich zamestnanci však naďalej pracujú a všetky žiadosti verejnosti vybavujú v zákonom stanovených lehotách.
DOHODNUTÉ TERMÍNY SÚ ZRUŠENÉ
➡️ Z tohto dôvodu boli zrušené aj všetky elektronicky dohodnuté termíny. Žiadatelia sa budú môcť čoskoro objednať na nové termíny, ktoré ministerstvo vnútra sprístupní.
AKO KONTAKTOVAŤ ÚRADY
➡️ Občania môžu úrady kontaktovať výlučne telefonicky, elektronickou formou či písomne. Neautorizované elektronické podanie je potrebné do troch pracovných dní doplniť písomne alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom.
➡️ Zrušené sú aj všetky priestupkové pojednávania, podateľne taktiež neposkytujú služby.
PREBRATIE DOKLADOV
➡️ Jedinou výnimkou z opatrení je preberanie vyhotovených dokladov (občiansky preukaz, vodičský preukaz, cestovný pas) pre občanov, ktorí o ne požiadali v zrýchlenej lehote.
PLATNOSŤ DOKLADOV
❗️Ministerstvo vnútra upozorňuje, že počas núdzového stavu neplatia lehoty platnosti uvedené na dokladoch (s výnimkou cestovných pasov), ktorá sa automaticky predlžuje až do uplynutia 4️⃣ mesiacov po skončení núdzového stavu, výnimočného stavu alebo mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s pandémiou COVID-19.
➡️ Doklady teda automaticky platia a v tejto dobe nie je potrebné vybavovať nové a vystavovať sa riziku nákazy.
Tento režim bude na pracoviskách platiť až do odvolania.
Ministerstvo vnútra ďakuje občanom za rešpektovanie pravidiel, ktorých cieľom je prispieť k eliminácii nákazy ochorením COVID-19.