Výzva pre kolegov - zmeny e - mail adries

Nakoľko disponujeme informáciou, že Slovak Telekom práve pristupuje k ukončovaniu služieb elektronickej pošty, vyzývame kolegov, ktorí používali e- mail schránky od Slovak Telekomu (stonline.sk, mail.t-com.sk a pod.), aby nám bezodkladne nahlásili novú e-mail adresu. Oznam zašlite na skp.kancelaria@gmail.com, prosíme aj o uvedenie registračného čísla v komore (4Dxxx).
Prijímanie a odosielanie e-mailov do elektronickej pošty od Slovak Telekomu bude funkčné do 30. novembra 2020. Viac na: https://www.telekom.sk/wiki/internet/ukoncenie-sluzieb-elektronickej-posty

Ďakujeme.