Zapojenie psychológov do celoplošného testovania

V súvislosti so dobrovoľným zapojením psychológov do celoplošného testovania uvádzame na základe stanoviska MZ SR z 30.10.2020 odpoved na otázku:

Ktoré činnosti môže psychológ v rámci procesu vykonania diagnostického testu bez kontaktu s pacientom vykonávať?

Podľa § 4cn Vyhlášky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych zariadeniach z 30. júna 2005:

Rozsah praxe zdravotníckych pracovníkov v niektorých zdravotníckych povolaniach počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19
Zdravotnícky pracovník v zdravotníckom povolaní podľa § 1 ods. 1 písm. d), f), h) až p), r) a s) a odseku 2 (zdravotnícke povolanie psychológ podľa § 27 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z.z.) môže počas krízovej situácie samostatne vykonávať činnosti súvisiace s vykonaním diagnostického testu umožňujúceho priamo detekovať antigény vírusového ochorenia COVID-19, pri ktorých nedochádza k priamemu kontaktu s pacientom.

Psychológovi sú určené činnosti prevzatia vzorky, nakvapkanie 3 kvapiek do testovacej sady a následne podanie kazety ďalšiemu pracovníkovi, ktorý ju priradí k identifikačnému číslu

Prihlásení záujemcovia dostali súvisiace informácie, vrátane inštruktážnych videí. Všetky informácie vrátane inštruktážnych videí sú uvedené aj na stránke https://www.somzodpovedny.sk/zdravotnici/.

Účasť na testovaní je dobrovoľnou aktivitou a slobodným rozhodnutím každého zdravotníckeho pracovníka. Výber konkrétnej činnosti v rámci testovania je na osobnom posúdení a vyhodnotení vlastných skúseností, možností a schopností.

Ďakujeme všetkým kolegom, ktorí sa zapojili.

V mene Rady SKP

Mgr. Eva Klimová
prezidentka Slovenskej komory psychológov