INFORMÁCIA PRE ŽIADATEĽOV O REGISTRÁCIU

Kolegyne a kolegovia,

v prípade záujmu o registráciu od 01.01.2021 je potrebné poštou doručiť žiadosť i s povinnými prílohami (vrátane overeného osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve) na adresu kancelárie Slovenskej komory psychológov najneskôr do 15.12.2020. Vzhľadom na súčasnú situáciu zásielky zasielajte obyčajnou poštou alebo vhoďte do schránky komory.
Registrácie budú spracované najneskôr po otvorení kancelárie SKP 15.01.2021 a níásledne odoslané. Žiadosti o registrácie, ktoré komora príjme s dátumom 15.01.2021 budú spracované následne.

Mgr. Eva Klimová
prezidentka SKP