Poďakovanie

Dovoľujeme si zdieľať ocenenie našej práce od Žilinského samosprávneho kraja a ďakujem kolegom, ktorí v našom tíme spolupracovali v rámci podpory pre krízový manažment v nemocniciach ŽSK.
Eva Klimová
----------------
Poďakovanie:

Odbor zdravotníctva ŽSK, myslím ako jediný, zabezpečil pre svojich zdravotníckych a aj nezdravotníckych pracovníkov v zdravotníctve odborný podporný materiál pre stres manažment v zdravotníckych zariadeniach bojujúcich s COVID-19, ktorý je skutočne aj čítaný a využívaný. Materiál vznikol a bol publikovaný s významnou aktivitou prezidentky Slovenskej komory psychológov – Mgr. Evy Klimovej a kolektívom napr. Dr. Janko Grossman, Dr. Katarína Jandová a ďalšími.

Všetko, čo pre nás v čase silnej expanzie COVID 19 v Žilinskom kraji pre nás urobili si nesmierne vážime a budeme spoločne ďalej bojovať s ochorením, ktoré podlamuje zdravie zdravých ľudí a rovnako oslabuje dušu človeka.


S úctou,

PhDr. Silvia Pekarčíková, MPH
Riaditeľka
Odbor zdravotníctva
Predseda SK8- sekcia zdravotníctva
Žilinský samosprávny kraj