Nové linky pomoci VÚDPAP pre rodičov

Psychické problémy v súvislosti s pandémiou v rodinách pribúdajú, pomôcť má nová linka VÚDPaP Psychológovia z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie zriadili pomoc pre rodičov- bezplatné telefónne linky. Podľa zástupkyne riaditeľky ústavu Aleny Kopányiovej kontaktujú odborníkov dva typy rodičov: „Sú to rodičia, pre ktorých je už situácia v niečom neudržateľná. Bojujú s pocitom, že niečoho už je veľa a nevedia si s tým rady. Riešia zlozvyky, disciplínu a motiváciu dieťaťa. V poslednom čase zaznamenávame však aj telefonáty od rodičov, ktorí prežívajú veľmi silné emócie v rodine v dôsledku úmrtia alebo hospitalizácie blízkeho na COVID-19. Cítia úzkosť a chcú vedieť, ako sa s tým vyrovnať a ako to sprostredkovať dieťaťu.“ Rodičia, ktorí majú problém s tým, ako deti zvládajú preberané učivo, zase môžu zavolať špeciálnemu pedagógovi. Ako ďalšiu formu pomoci pripravili odborníci z VÚDPaP k týmto témam špeciálnu sériu podcastov Nahlas o deťoch i odborný kanál pre odborníkov pod názvom Odborne na slovíčko. Informácie sú denne aktualizované aj na facebooku Výskumného ústavu detskej psychológie a pato- psychológie. Pomôžu napríklad tým, ktorí neprekonajú situáciu, že sa ako rodič majú s niekým poradiť, alebo sa jednoducho hanbia. 1. Psychológ - 0910 234 860 pondelok až piatok od 9.30 do 16.00 hod. 2. Špeciálny pedagóg 0910 361 252 v utorok a v stredu od 9.30 do 16.00 hod. Ak preferujete písomný kontakt: potrebujem-poradit@vudpap.sk https://vudpap.sk/tlacova-sprava-odbornici-z-vyskumneho-ustavu-detskej-psychologie-a-patopsychologie-prichadzaju-s-novymi-formami-pomoci-pre-rodicov/ https://www.cas.sk/clanok/1076325/psychicke-problemy-v-rodinach-pribudaju-pomoct-ma-nova-covid-linka-odbornikom-volaju-dva-typy-rodicov/