Smútočné oznámenie


Kleinmann KarolDňa 28.03. 2021 nás navždy opustil vo veku nedožitých 70 rokov PhDr. Karol Kleinmann, PhD.

PhDr. Karol Kleinmann, PhD. aktívne pôsobil ako klinický, dopravný, poradenský, pracovný psychológ a psychoterapeut, súdny znalec, prednosta Ústavu psychológie Slovenskej zdravotníckej univerzity, prezident Asociácie dopravných psychológov SR.
V minulosti zastával i funkciu viceprezidenta Slovenskej komory psychológov a aktívne sa podieľal na smerovaní nášho odboru na Slovensku.
Posledná rozlúčka s kolegom prebehne dňa 8. apríla 2021 o 11:00 v Bratislavskom krematóriu.
V mene prezídia Slovenskej komory psychológov mi dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť rodine.

Mgr. Eva Klimová
prezidentka Slovenskej komory psychológov