LIGA PROTI RAKOVINE - POMOC PRÍBUZNÝM A POZOSTALÝM

Od septembra začíname stretnutia novej skupiny PÍNIA – skupiny pre ľudí, ktorí stratili blízkeho z dôvodu onkologického ochorenia. Keďže o stretnutia je veľký záujem, otvárame 2 skupiny.
V jednej z nich máme aktuálne ešte voľné miesta, ide o skupinu pre ľudí, ktorým zomrel na rakovinu rodič.
Stretnutia sa budú konať každý prvý utorok v mesiaci vždy o 17.00 hod. v Centre pomoci Ligy proti rakovine na Brestovej 6 v Bratislave. Prvé stretnutie sa uskutoční 5. októbra.
Ak máte záujem o účasť na skupine, stále je možnosť sa zaregistrovať, kontaktujte Mgr. Katarínu Klincovú: klincova@lpr.sk alebo 02/5720 2907. Stretnutia sú bezplatné, hradené Ligou proti rakovine.