Ocenenie BIELA VRANA

Srdečne blahoželáme k získaniu ocenenia Biela vrana 2021 p. Soni Holúbkovej, psychologičke, ktorá sa už tridsať rokov venuje ľuďom s postihnutím.
Ocenenie sa udeľuje ako poďakovanie vzácnym ľuďom okolo nás, ktorí sú ochotní brániť pravdu a spravodlivosť, konkrétnym činom preukázali občiansku odvahu, potlačili osobné záujmy v mene verejného prínosu, hodnôt, či princípov a mohli pritom podstúpiť riziko, rôzne príkoria, či zažiť odsúdenie.
Pani Holúbková v skostnatenom systéme vyšľapáva nové cesty, aby ich podporila v túžbe žiť samostatne. Pestuje začlenenie každého z nás do spoločnosti, učí nás prijímať a oceňovať inakosť. Znalci témy o nej hovoria ako o „legende zo Žiliny“.
„Soňa Holúbková nám pripomína, že demokracia nemôže byť tyraniou väčšiny. Bude silná len vtedy, keď bude prijímajúca pre všetkých. Keď bude dávať rovnoprávny priestor aj tým, ktorých hlasy málo počuť alebo sú nevypočuté. Za inklúziu sa zasadzovala nekonfrontačne skôr vytváraním priestoru pre spájanie, rovnocenný ľudský zážitok, vytrvalo bez zraku kamier a médií,“ uviedla členka Rady Bielej vrany Táňa Pauhofová.

Ďakujeme za celoživotný prínos a inšpiráciu pre mnohých z nás.

Rada Slovenskej komory psychológov

https://bielavrana.sk/oceneni/2021.html