POMOC EXISTUJE - KONTAKTY POMOCI

AKTUALIZOVANÉ POMOC EXISTUJE... LINKY A KONTAKTY POMOCI Koniec roka je pre mnohých prirodzeným časom bilancovania, ale i časom, kedy sa niektorí ľudia cítia osamelo a dni môžu byť ťažšie ako inokedy. Rok 2021 bol skúškou trpezlivosti, testovania vlastnej sily a odolnosti, rokom zmien, neistoty, pre niektorých i rokom strát. Je prirodzené, že nie vždy sa vieme so situáciu vyrovnať z večera do rána a pomoc priateľov a známych nestačí. V čase, kedy potrebujeme urgentnú pomoc, kedy sa rozhodujeme zavolať odborníkom, nie vždy máme čas vyhľadávať kontakty. Liniek a organizácií pomoci, ktoré pôsobia dlhoročne je viacero, nie všetky sú dostatočne propagované. Práve preto sme s Linkou detskej istoty pre vás pripravili prehľad časti dostupnej pomoci na Slovensku. Pokiaľ potrebujeme pomoc my alebo naši klienti, sú tu pre nás ... Materiál budeme priebežne dopĺňať a aktualizovať, kompletný materiál nájdete v PDF v časti DOKUMENTY/ NA STIAHNUTIE Zoznam aktualizovaný:

Posledná úprava Pondelok, 27 December 2021 15:30