Legislatíva

Filter názvu  Počet zobrazených 
# Názov článku
1 Informácia o zmene a doplnení zákona č.578/2004 Z.z.
2 Oznam o pokrokoch v rokovaniach MZSR : Článok prístupný len pre členov SKP. Prihláste sa na stránku...
3 Aktuálne dianie v oblasti legislatívy
4 REGIONÁLNE VOĽBY SKP 2015 - OZNAM : Článok prístupný len pre členov SKP. Prihláste sa na stránku...
5 Informácie k novele 577/2004, z 11.marca 2015 - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2015. : Článok prístupný len pre členov SKP. Prihláste sa na stránku...
6 Virtuálna registračná pokladnica - OZNAM
7 Výzva: Spolupracujme pri zvýšení statusu profesie „psychológ“
8 Právna analýza postavenia poradenských a organizačnopracovných psychológov vo svetle zmien zákona č. 578/2004 Z. z. : Článok prístupný len pre členov SKP. Prihláste sa na stránku...
9 Informácie pre dopravných psychológov
10 Informácie pre dopravných psychológov - zmeny v zákone (prístupné len pre členov SKP) : Článok prístupný len pre členov SKP. Prihláste sa na stránku...
11 Novelizovaný zákon na ochranu osobných údajov 122/2013
12 Poskytovanie služby metódou RUŠ na základe živnostenského oprávnenia - stanovisko MZ SR
13 Špecializácia v klinickej psychológii aj na FF UK v Bratislave
14 Správne vedenie zdravotnej dokumentácie
15 Zákon č. 128/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive
16 Vyhláška č. 413/2010 Z.z.
17 Vyhláška 9/2009 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
18 Zápis do zoznamu neodporučených vodičov
19 Požiadavky na povolanie psychológa
20 Dokladovanie vzdelania diplomom
21 List Ministerstvu spravodlivosti SR
22 Dokladovanie kurzu "prvej pomoci"
23 Registrácia
24 Stanovisko poradného zboru ku kritériám štandardizácie testov
25 Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore klinická psychológia
26 Povinná mlčanlivosť u psychológov a jej aplikačné problémy
27 Používanie štandardizovaných testov podľa novej vyhlášky
28 Licencie z dopravnej psychológie 2010
29 Zákon 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
30 Kompetencie psychológov a platnosť posudkov
Návrat hore