Ukázať udalostiEmailTlačiť

Ďalšie vzdelávanie - Archív

Ďalšie vzdelávanie

Zoznam vzdelávacích akcií akreditovaných Slovenskou komorou psychológov.

Dátum Názov Mesto
30.11.-1 - 30.11.-1
1 -
30.11.-1 - 30.11.-1
1 -
30.11.-1 - 30.11.-1
1 -
30.11.-1 - 30.11.-1
-1' -
30.11.-1 - 30.11.-1
1 -
30.11.-1 - 30.11.-1
1 -
30.11.-1 - 30.11.-1
1 -
30.11.-1 - 30.11.-1
1 -
30.11.-1 - 30.11.-1
1 -
30.11.-1 - 30.11.-1
1 -
30.11.-1 - 30.11.-1
1 -
30.11.-1 - 30.11.-1
1 -
30.11.-1 - 30.11.-1
1 -
30.11.-1 - 30.11.-1
1 -
30.11.-1 - 30.11.-1
1 -
03.02.2010 - 06.02.2010
Wechslerové inteligenčné škály pre deti a dospelých III. Bratislava
14.04.2010 - 17.04.2010
Štruktúra a procesy v poradenstve Bratislava
07.05.2011 - 08.09.2011
Test kresby postavy Bratislava
24.05.2011 - 25.05.2011
Scénotest v diagnostike, poradesntve a terapii Bratislava
01.11.2011 - 03.11.2011
13.00 h - 19.30 h
Špecifiká dopravnej psychológie Košice
24.02.2012
Detechip - test užívania drog Bratislava
02.03.2012
Duševná hygiena Bratislava
09.03.2012 - 11.02.2012
Zvládanie a riešenie konfliktov -
09.03.2012
Poruchy spánku a liečba závislostí Bratislava
16.03.2012
Psychodynamická psychoterapia Bratislava
20.03.2012 - 21.03.2012
Ako viesť odborné poradenstvo pre vodičov so zameraním na alkohol a iné návykové látky podľa §361/2011Z.z. Liptovský Mikuláš
23.03.2012 - 24.03.2012
Wechslerové inteligenčné škály pre dospelých I. -
23.03.2012
Ukazovatele závislosti v psychodiagnostických metódach Bratislava
30.03.2012
Biofeedback srdcovej variability a možnosti jeho využitia v terapeutickej praxi – zážitkový seminár Banská Bystrica
30.03.2012 - 30.03.2012
Možnosti využitia HRV biofeedbacku v praxi terapeuta -
30.03.2012
Motivácia na liečbu hepatitídy C u uživateľov psychoakt.látok Bratislava
06.04.2012
Agresia Bratislava
11.04.2012 - 14.04.2012
Analýza život. štýlu prostredníctvom ranných spomienok Bratislava
12.04.2012 - 14.04.2012
Symboly a sny II. "Ja a tiež Ja". -
13.04.2012
Hraničná porucha osobnosti Bratislava
14.04.2012 - 15.04.2012
Ako viesť odborné poradenstvo pre vodičov so zameraním na alkohol a iné návykové látky podľa §361/2011Z.z. Bratislava
14.04.2012 - 15.04.2012
Pervazívne vývinové poruchy - Autizmus -
16.04.2012 - 17.04.2012
Odborné poradenstvo Bratislava
18.04.2012
Supervízne stretnutie psychológov Žilinského kraja Ružomberok
20.04.2012 - 22.04.2012
Integratívna práca s motiváciou a zmenou v komplexných systémoch II -
20.04.2012 - 21.04.2012
Wechslerové inteligenčné škály pre dospelých II. -
20.04.2012 - 21.04.2012
Základný kurz v Rorschahovej metóde Bratislava
20.04.2012
Komorbidita: užívanie drog a duševné poruchy Bratislava
21.04.2012 - 22.04.2012
Integratívna terapia správania a disharmonického vývoja osobnosti dieťaťa Bratislava
27.04.2012 - 29.04.2012
Práca s emóciami v poradenskom a psychoterapeutickom procese -
27.04.2012
Postoje zdravotných sestier k fajčeniu Bratislava
27.04.2012
08.30 h - 17.00 h
Biofeedback srdcovej variability a možnosti jeho využitia v terapeutickej praxi - zážitkový seminár Banská Bystrica
11.05.2012 - 12.05.2012
Wechslerové inteligenčné škály pre dospelých III. -
16.05.2012 - 19.05.2012
Poradenstvo pre jednot. páry so sex.problém. a dysfunkciami Belušské Slatiny
17.05.2012
13.00 h - 19.30 h
Špecifiká dopravnej psychológie Košice

Stránka 1 z 13

Návrat hore