Orgány SKP

Orgány komory sú volené snemom komory každé štyri roky.

Snem – najvyšší orgán komory

Prezident: štatutárny zástupca komory: Mgr. Eva Klimová

Prezídium - výkonný orgán komory
klimova Mgr. Eva Klimová Prezidentka
rsz_kurucova_007_pp PhDr. Vlasta Kurucová Viceprezidentka
vanko-stefan Mgr. Štefan Vanko, PhD. Viceprezident
klimova Mgr. Pavol Zámečník Viceprezident


Rada SKP - riadiaci orgán komory v období medzi zasadnutiami snemu:

1. Mgr. Eva Klimová

2. PhDr. Vlasta Kurucová

3. Mgr. Štefan Vanko, PhD.

4. Mgr. Pavol Zámečník

5. Doc. Mgr. Anton Heretik, PhD.

6. PhDr. Oľga Kostelníková

7. PhDr. Martin Čižmárik, PhD.

8. Mgr. Ján Záskalan

9. Mgr. František Nociar


Kontrolný výbor SKP - kontrolný orgán komory


1. Mgr. Rastislav Bílik

2. Mgr. Jana Kyselicová

3. Mgr. Zdenka Matúšková

4. Mgr. Hana Bednaříková

5. Mgr. Ľudmila Pokorná

6. Mgr. Miroslav Záhumenský


Disciplinárna komisia SKP - etický a disciplinárny orgán komory

1. PhDr. Emília Gajdošová - predsedníčka DK SKP

2. PhDr. Jaromíra Jánošková

3. PhDr. Hana Ščibranyová

4. PhDr. Iveta Šefarová, PhD.

5. Mgr. Petra Zemanová


Posledná úprava Utorok, 09 Október 2018 09:56

Návrat hore