Partnerské organizácie

Organizácie, s ktorými Slovenská komora psychológov spolupracuje alebo komoru podporili materiálne.

 

Asociácia školskej psychológie
http://www.aspsr.sk/

Berlina
http://www.berlina.sk/

Európska federácia psychologických asociácií
https://www.efpa.eu/

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
https://fphil.uniba.sk

GUTTA Slovakia, spol. s r.o.
https://www.guttaeu.eu

Komora pre medicínske právo – MEDIUS
http://www.medius.sk/

Liga za duševné zdravie SR
https://dusevnezdravie.sk

Linka detskej istoty
https://ldi.sk

Modrý anjel
https://www.modryanjel.sk

Národné centrum zdravotníckych informácií
https://www.nczisk.sk

Národný ústav detských chorôb
https://nudch.eu

NIELSEN MEINL, s.r.o.
advokátska kancelária

Paneurópska Vysoká Škola v Bratislave
https://www.paneurouni.com

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov
http://www.skizp.sk/

Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce
http://socialnapraca.sk

Slovenská komora učiteľov
https://sku.sk/

Slovenská psychoterapeutická spoločnosť
https://psychoterapeuti.org/sps/stranka/uvod

Slovenská zdravotnícka univerzita
https://eszu.sk

Slovenský inštitút pre vzdelávanie v psychoterapii
https://psychoterapeuti.org/sivp/stranka/uvod

Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu
https://www.slea.sk/

Svetová zdravotnícka organizácia
https://www.who.int

Unie psychologických asociací ČR
https://upacr.cz

Union poisťovňa
https://www.union.sk

Úrad komisára pre deti
https://komisarpredeti.sk/

VÚB banka
https://www.vub.sk