Pre média

Komunikácia s médiami

+421 903 685 055 Mgr. Monika Farkašová – viceprezidentka

skp.farkasova@gmail.com

+421 9097 748 021 Mgr. Petra Páneková – viceprezidentka

skp.panekova@gmail.com

alebo kancelária: skp.kancelaria@gmail.com

Tlačové správy

Sociálne siete

Mediaguide

Sprievodca témou duševného zdravia pre médiá. Informácie, dáta a príbehy na jednom mieste. 

Mediaguide – Sprievodca témou duševného zdravia pre médiá.pdf

Naše logo

Logo Slovenskej komory psychológov