Kreditované podujatia

Informácie o schválených aktivitách, ktoré Slovenská komora psychológov  akcpetovala ako súčasť sústavného vzdelávania nájdete v Kalendári podujatí alebo na fb komory.

Kontakt pre agendu vzdelávania:

0948 863 407   Mgr. Michaela Chromá